Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Medarbeidersamtale-verktøyet Appraisal Manager

Medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager tilbyr nettsky-applikasjon for både forberedelser og oppfølging av medarbeidersamtalen.

Har din virksomhet kontroll på forankringen, planleggingen, gjennomføringen og oppfølging av medarbeidersamtaler?

Vi har løsningen som gir ledere, mellomledere og medarbeidere oversikt, framdrift og kontroll når det gjelder håndtering av medarbeidersamtalene. Appraisal Manager sikrer at alle avtaler blir holdt i oppfølgingen av samtalene. Resultatet blir mer motiverte medarbeidere – som får den oppmerksomheten de fortjener og trenger.

En god leder følger opp og en god medarbeider følger opp! Med smarte prosesser og metoder blir hver enkelt medarbeider gradvis mer selvgående!

Medarbeider velger 10 spørsmål

Medarbeider påvirker agendaen i stor grad – skulle bare mangle! Det er medarbeidersamtalen, ikke ledersamtalen!

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale.

I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at 99 av 100 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og således signifikant effekt i de virksomheter vi jobber med. Prosessene i Medarbeidersamtalen 2.0 og verktøyene i businessmastering toolkit sørger for at alle ledere og medarbeidere lykkes med å følge opp de strategiske medarbeidersamtalene og de tilhørende operative samtalene (oppfølgingssamtalene).

I Medarbeidersamtalen 2.0 er det fokus på:

 • at medarbeider i stor grad tar ansvar for å velge agendapunkter før samtalen
 • at medarbeider i stor grad tar ansvar for å følge opp selv (leder følger med, men medarbeider er tydelig ansvarliggjort og gjennomfører tiltakene)
 • at vi snakker om det viktigste, bl.a. Mestring, Autonomi og Tilhørighet/mening (MAT-prat), forventninger samt konkret ferdighetsfokus
 • at vi bruker smart/moderne teknologi, deriblant App’er, for å sikre realisering av mål&tiltak>
 • Appraisal Manager tilbyr:

  • et interaktivt skjema (referat-dokument) for medarbeidersamtalen med fokus på områdene personlig og faglig utvikling, samarbeidsforhold (forhold til kunder, kolleger, leder og virksomhet) og rolle/arbeidsforhold
  • dra-og-slipp funksjonalitet for valg av temaer og spørsmål i forberedelser til samtalen
  • mulighet for å lagre nåsituasjon, ønsket situasjon og tiltak – samt definere hvem som skal følge opp når
  • at både leder og medarbeider kan bestille mail-påminnelser samt påminnelser via App (Smartphone) for å bli minnet på de tiltak som er definert – sikrer oppfølging
  • at leder ser en oversikt over sine ansatte, med røde, gule og grønne ikoner som viser status mht. de frister som er satt for oppfølging av tiltak – sikrer oppfølging av og fokus på de tiltak som gjenstår. Vi benytter smart App-teknologi
  • Smart App for påminnelser

   Smart App for påminnelser

  Påminnelse snart_overtid

  Påminnelse snart_overtid


  Appraisal-Manager gir oversikt over hva som gjenstår hos hvem og når. Dette er svært nyttig (faktisk helt avgjørende) når vi skal sikre oppfølging av definerte mål og tiltak. Videre sendes det ut påminnelsesmail (se bilde til høyre) for å sikre oppfølging.

  For ledelse & personal/HR er det laget en egen rapport-generator for å sikre oppfølging i hele virksomheten. Slik kan vi monitorere samtalenes kvaliteter med hensyn på konkrete tiltak og i hvilken grad disse blir fulgt opp. Ved avvik vil HR/toppledelse kunne følge med og sekundere den enkelte leder slik at han/hun tra oppfølgingsjobben på alvor.
  Dette verktøyet, Meta Report, gir en fullstendig oversikt over hvordan gjennomføringen er, hvor mange prosent som er «på merket», hvor mange tiltak med forpliktende frister det finnes pr. referat/samtale og avvik i gjennomføring.

  Når denne funksjonen brukes og kombineres med KONSEKVENSORIENTERT LEDELSE, vil etterretteligheten øke og øke – til den nærmer seg 100%.

   

   

  Omtale i Finansavisen og i Ukeavisen Ledelse.

   

   
   

  Hilde Glenne & Rune Semundseth

  Podkasten «På jobben», Idébanken august 2019 m/Hilde Glenne & Rune Semundseth

  Les hjelpetips her: Medarbeidersamtalen20_hjelpe-manual_ver2e