Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Lederen som nekter å høre på medarbeideren

Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [briller]:

Se på youtube:
https://youtu.be/2fwtTgps58I