Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Medarbeiderkoden Video

Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer:

  • Plattformen – du må kjenne deg selv og virksomheten du jobber i
  • Vekstsonen – du videreutvikler deg
  • Den gode dialogen – du setter den gode samtalen i system

Bestill boka her

 

Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå
deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det
spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som
betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så
robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er klar for
videre utvikling og vekst.

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om
å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling.
Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også
være drevet av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like
videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle god dialog med minst
en god samtalepartner, en som evner å stille gode spørsmål. Dette kan
være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det
viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon, både i arbeids-
og privatlivet ditt, og sette den gode samtalen i system.
Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre.

Les mer