Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Om oss

Selskapet businessmastering AS ble grunnlagt i Drøbak i desember 2005 av Rune Semundseth og Jørn Gabrielsen.

Businessmastering tilbyr både verktøy og metoder. Businessmastering as eies av de ansatte.

Selskapet legger sten på sten og i 2015 og 2016 nådde selskapet flere milepæler: Metoden og boken Medarbeiderkoden (Fagbokforlaget) ble lansert i mars 2015. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016. Begge konseptene har allerede stor utbredelse. I 2017 kom Vigdis Austrheim inn i selskapet både på eiersiden og i ledelsen av selskapet, og dette medfører økt innovasjon og utviklingstakt i businessmastering.

 

Kundeløfte og overordnede mål:
Vi skal være så tilstede i våre kunders behov at kunden blir takknemlig for å kjenne oss. Det er vårt viktigste løfte/mål.

Videre skal vi være Norges mest attraktive tilbud innen LEDERSKAP basert på MEDARBEIDERSKAP – bygget på en menneskefilosofi der myndiggjøring og ansvarliggjøring gjennomsyrer leveransene. Metodene i Medarbeiderkoden skal innen 2020 være innarbeidet som klart ledende verktøykasse og rammeverk for implementering av medarbeiderskap i Norge.

Vi og våre kunder LÆRER SAMMEN, og businessmastering kunder er tilfreds med at vi er så konkrete og praktiske i vår tilnærming. Da skaper vi varig endring – altså læring!

 

Forretningsidéen vår
er å tilby markedet en kraftfull verktøykasse med systemer og metoder for kulturer bygget på tydelige verdier og normer. businessmastering verktøy og metoder gjør ledere og medarbeidere i stand til å forløse virksomhetens og individenes potensial. Vi implementerer Medarbeiderkoden i tett samarbeid med våre kunder – der begge parter vil det like mye – fordi eierskap og medarbeiderskap går hånd i hånd!

Vi skal bidra signifikant til ansvarliggjøring, myndiggjøring og modiggjøring – i kulturer preget og bygget på DIALOG og forløsende spørsmål – i det nordiske markedet

Motto for businessmastering: Rå, med hjertet!

 

Våre konsulenter:

 

Våre verdier

Innlevelse: Vi lever oss INN i vår kundes kontekst og bryr oss

Skikkelig: Våre leveranser skrives med «permanent marker» – det vi leverer blir stående. Vi er hel VED.

Bedre enn igår: Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Nysgjerrig: Vi graver, tør og spør – i vekstsonen.

 

Våre partnere:
Leadership Weekly www.leadershipweekly.com
Vida Pluss www.vidapluss.no
Impaktor www.impaktor.no
Fønix Kompetanse www.fonixkomp.no
Linkt www.linkt.no

Foredragsformidlere:
Athenas www.athenas.no
Norsk Foredragsformidling www.Foredragsformidling.no
Kjentfolk www.kjentfolk.no
Lyse Øyeblikk www.lyseoyeblikk.no

 

Vigdis Austrheim

Vigdis Austrheim

Om lederutvikler Vigdis Austrheim:
Vigdis holder engasjerende kurs og foredrag, og brenner for kontinuerlig lederutvikling. Hun er Mentor, Coach og har ledet utallige workshops, lederkurs og ledersamlinger på norsk og på engelsk. Vigdis fokuserer på hvordan du kan bli en mer tydelig og inspirerende leder, en god teamleder, en som kan lede godt på avstand, som behersker relasjonsledelse, som er en bevisst digital leder, en som står stødig i endringer via god endringsledelse, som utvikler seg og jobber med moderne ledelse, i det hele tatt bevisst og autentisk ledelse. Og før du kan lede andre, må du kunne lede deg selv.
Vigdis er utdannet innen IT, økonomi og ledelse. Hun er premiert for sin ledelse gjennom over 15 års erfaring som mellomleder og toppleder, for norske og internasjonale selskaper og har en spennende bakgrunn bla. fra Microsofts hovedkontor i USA. Vigdis har ledet digitaliseringsprosjekt gjennom Cloud satsing i Microsoft Europa. Hun var Administrerende direktør i WM-data og Cisco Norge. Vigdis har gründererfaring, og har vært lederrådgiver og konsulent gjennom eget selskap. Hun er også en etterspurt Mentor og Coach. Vigdis evner å komme med praktiske råd og innspill som du umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb.

Kort intro-video om Vigdis: Teaser ifm. konferansen Overskudd 2017

Tankevekker Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth

Om tankevekker og struktør Rune Semundseth:
Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap, med fokus på arbeidsglede, rolleforståelse, ferdighetsutvikling, dialog og indre motivasjon.

Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Sist medgründer i selskapet businessmastering AS, som står bak det markedsledende konseptet businessmastering; verktøy og –metoder for lederskap og medarbeiderskap, samt beslektede temaer som målstyring og selvledelse. I mars 2015 ga han og Fagbokforlaget ut boken Medarbeiderkoden som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og et 4-sifret antall bøker er solgt på noen få måneder.

Med faglig/teoretisk bakgrunn som Sivilmarkedsfører, og som entreprenør, har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS der han var daglig leder og gründer (co-grundet med Knut Brobakken og Jørn Gabrielsen). Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike foredrag & workshops, og bærer tittelen «Tankevekker og Struktør».

Kort intro-video om Rune: Teaser ifm. konferansen Overskudd 2017
 

– Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

– Hva er det som driver oss? Forskjellen på indre-, ytre- og prososial motivasjon

– Hvilken tilhørighet til virksomhetsplattform skaper glød og vekstmuligheter?

– Knytningen mellom verdier og ferdigheter

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– Hvordan utnytte det gode mangfoldet og skape gode team?

– Kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner i livet

 

Pressebilder: