SMIA

SMIA

SMIA – et varmere, sunnere og smartere arbeidsliv 

Bli med i SMIA og bidra til et varmere, smartere, sunnere og mer inkluderende arbeidsliv. Vi har holdt på side 2009 og skal fortsette til 2033 med fire treff i året. 

Velkommen til SMIA-nettverket! Dette nettverket møtes både fysisk og på den virtuelle møteplassen som du kan klikke deg inn til via denne siden.

For å få glede av nettverket må du være registrert, og vi tar forbehold om at du må godkjennes (som medlem) av en businessmastering-ansatt.

Kun folk som inviterer til dialog (ikke monolog) er velkommen!

I SMIA er det ROM FOR ALLE som har ROM FOR ANDRE.

Fra SMIA-konferansen 2022

SMIA står for:

Via facebook kan du bli medlem i SMIA-nettverket og møte likesinnede i en interaktiv e-møteplass. Denne møteplassen er bygget på et fundament av spennende temaer og kloke mennesker som møtes og reflekterer sammen.

Samskaping i april/mai kl. 15, om samspill og musikalitet (PRIS 333,-)

Mestring i juni, om å være sjef i eget liv (Gratis)

Inspirerende mål/verdier 24./25. august 2022, om det gode (arbeids-)livet (Pris: 7900/8800,-)

Anerkjennelse i oktober/november, om ildsjeler og medmennesker (Gratis)

Hva er SMIA?

SMIA har i 13 år vært en møteplass for de av våre kunder og partnere som verdsetter gode refleksjonsrom. Vi trenger å dele og reflektere sammen – med likesinnede innen lederskap/medarbeiderskap/HR. Våre kvartalsvise treff har vært gjennomført på forskjellige steder, hovedsakelig ved Handelshøyskolen BI, Virke, Oscarsborg, Litteraturhuset og Strandgata 19 (HELT SENTRALT).

Årets SMIA-konferanse (halvannen dag) – I for Inspirasjon – ble arrangert 25. og 26. august. Dette var år 13 av totalt 25 år med denne SMIA-konferansen (siste arr. i august 2033). Påmeldingsinfo/-rutine for hvert arrangement er inne i SMIA-nettverket.

Mer info om møtene + påmelding til alle SMIA-arrangementer gjøres inne i det virtuelle SMIA-nettverket på facebook.

Ambisjonen for SMIA er et varmere og smartere arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen. Når det er varmt nok i SMIA kan vi forme arbeidslivet til noe annet og bedre, det krever en viss temperatur. For å kunne få til dette trener vi lyttemuskelen, vi bruker nysgjerrigheten og fantasien, vi setter inspirerende mål, vi gir hverandre anerkjennelse. Vi skaper praktiske arbeidsredskaper sammen.

Se SMIA – filmen under 

 Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

Fasilitatorer i SMIA

Jon Fredrik Alfsen

SMIA-arrangør

Rune Semundseth

SMIA-arrangør

Tidligere SMIA-konferanser

2019
2020
2021
Handlekurv