Kulturutvikling og smarte dialog-grep bygget på leder- og medarbeiderskap

BusinessMastering er ledelsespraktikere med mange års erfaring og har laget et nytt opplegg som forener gode analyser og smart videreutvikling.

Klikk på Arrangementer for å lese om bl.a. SMIA-konferansen.

Fokus rettes mot kulturanalyse på norsk, moderne dialogverktøy og smarte puls-løsninger. Med dette mener vi norske spørsmål og hypoteser, våre erfaringer og skreddersydde opplegg for norske miljøer – bygget på ledelsesfilosofien medarbeiderskap. Våre rammeverk KulturKoden, Medarbeidersamtalen 2.0 og våre nettskyløsninger i businessMastering Toolkit bidrar til en bevisst kultur – med klar fokus og høy grad av etterrettelighet.

Lederutvikling og medarbeiderskap analyse konseptskisse

«Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene, men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.»

Verktøy, workshops og foredrag

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap

Workshops

Workshops og foredrag innenfor lederskap og medarbeiderskap.

Foredrag

Inspirerende, motiverende og tankevekkende foredrag

Organisasjonskultur nyter strategi til frokost

Rune Semundseth tror organisasjonskulturer som bygges bevisst, på velvilje, kjærlige handlinger og tydelighet, skaper fremtidens mest attraktive arbeidsgivere. I denne kronikken forteller han hvorfor. Les mer…

Fordragsholder og skribent Rune Semundseth
Kulturkoden bokbestilling

Kulturkoden

– bedre organisasjonskultur med Kulturkoden!

Kulturkoden er en bok og et konsept for å bygge sterke og endringsvillige kulturer, med en bottom-up tilnærming (menneskets verdier og livskvalitet i sentrum).

Våre konsulenter

Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

-Fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme- noe å bidra med.

Dame i forretningsmøte

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

Workshops med businessMastering

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere.

Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Tilbakemeldinger etter foredrag og workshops