Konseptuell struktur – inspirert av mange,
innovert i Norge og tilpasset norsk kontekst.
Klikk på elementene og les mer!

Ikon forstørrelsesglass

Medarbeider-
undersøkelse

Kulturanalyse

Ikon tannhjul

Verktøy:
Virksomhetsforståelse
Strategisk analyse
Spørsmålsbatterier
Skreddersøm

Pil horisontal høyre
Ikon styringskontroll

Ingen virksomheter er like, derfor bruker vi det vi finner i analysene til å tilpasse viktige samtaler, medarbeiderpuls og kulturpuls til virksomhetens spesifikke behov.

Ikon Dobbeltark

Medarbeider-
samtalen 2.0
og Kultursamtalen

Motivasjon og rolleforståelse
Faglig og personlig utvikling

K

Ikon tannhjul
Verktøy:

Appraisal Manager
Ferdighetskontrakt og Forventningskontrakt

Gjennom året gjennomføres konkrete aksjonspunkter

Ikon PC og mobil

Alle produktene leveres på vår digitale plattform businessMastering Toolkit (bMTk)

Analyse

Ikon analyse farge

Utvikling

Ikon utvikling farge
Ikon kulturpuls

Kulturpuls

Kulturkompass og kulturtiltak

Ikon tannhjul

Verktøy:
Culture Manager

Ikon Medarbeiderpuls

Medarbeiderpuls

Motivasjon
Relasjon

Ikon tannhjul

Verktøy:
Pulse M-R (Motivasjon-Relasjon)

Piler i sirkel

«Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene, men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.»

Verktøy, workshops og foredrag

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap

Workshops

Workshops og foredrag innenfor lederskap og medarbeiderskap.

Foredrag

Inspirerende, motiverende og tankevekkende foredrag

Organisasjonskultur nyter strategi til frokost

Rune Semundseth tror organisasjonskulturer som bygges bevisst, på velvilje, kjærlige handlinger og tydelighet, skaper fremtidens mest attraktive arbeidsgivere. I denne kronikken forteller han hvorfor. Les mer…

Fordragsholder og skribent Rune Semundseth
Kulturkoden bokbestilling

Kulturkoden

– bedre organisasjonskultur med Kulturkoden!

Kulturkoden er en bok og et konsept for å bygge sterke og endringsvillige kulturer, med en bottom-up tilnærming (menneskets verdier og livskvalitet i sentrum).

Våre konsulenter

Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

– fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

/kno

Dame i forretningsmøte

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

Workshops med businessMastering

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere.

Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Tilbakemeldinger etter foredrag og workshops