Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Tilbakemeldinger etter foredrag og workshops

Tilbakemeldinger etter foredrag og workshops

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Les mer

Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Les mer

 • Medarbeidersamtale-verktøyet Appraisal Manager
 • Arrangementer
 • I overkant effektiv samtale
 • Medarbeidersamtaler
 • Video
 • Medarbeiderkoden Video
 • Inspirerende og tankevekkende foredrag
 • Medarbeiderskap
 • HELP-metoden
 • SMIA-konferansen 26. og 27. august 2020

Medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager tilbyr skjematur for og referat-lagring av samtalen, og ikke minst oppfølgingsrutiner for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale.

I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at 99 av 100 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og såledessignifikant effekt i de virksomheter vi jobber med.

Les mer

I overkant effektiv samtale

 

Se på youtube:
https://youtu.be/R5s9NzAQ6dY

Videoer med skråblikk på Medarbeidersamtalen

Her presenterer vi 5 av totalt 21 filmer som vi benytter i workshops og kurs:

businessmastering perspektiv på speed-samtaler

businessmastering perspektiv på speed-samtaler (film nr. 4)

 1. HR
 2. Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [briller]
 3. Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [bryting]
 4. I overkant effektiv samtale
 5. Lederen som nekter å høre på medarbeideren

Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer:

 • Plattformen – du må kjenne deg selv og virksomheten du jobber i
 • Vekstsonen – du videreutvikler deg
 • Den gode dialogen – du setter den gode samtalen i system

Bestill boka her

 

Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå
deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det
spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som
betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så
robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er klar for
videre utvikling og vekst.

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om
å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling.
Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også
være drevet av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like
videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle god dialog med minst
en god samtalepartner, en som evner å stille gode spørsmål. Dette kan
være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det
viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon, både i arbeids-
og privatlivet ditt, og sette den gode samtalen i system.
Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre.

Les mer

Når du bestiller foredrag, er det viktig at foredragsholder tilpasser seg de temaer som er viktigst for tilhørerne. Det krever forberedelser, det krever skreddersøm. Det er slutt på den tiden da foredragsholder holdt sine show, trykket på play-knappen, pasifiserte publikum og kjørte sitt faste, standardiserte budskap.

I dag er det andre forventninger; det er avgjørende at forberedelsene utforsker og spisser de mest relevante vinklingene og temaene:

 

Foredragene til Rune Semundseth består av en herlig mix av spennende metaforer, historier, øvelser og svært praktisk orienterte metoder. Rune Semundseth gir deg en solid dose (ref)LEKSJON eller to i å gå fra tanke til ord og fra ord til handling. Disse interaktive foredragene bygger på dialog, og ikke bare å sitte å høre på.

Tankevekker Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth

Tankevekkere, viktige refleksjoner, motivasjonsperspektiver og det som skaper en bevisst og god kultur

Bestiller du Rune Semundseth som foredragsholder, får du garantert en opplevelse som både er engasjerende, begeistrende, motiverende og tankevekkende. Runes foredrag skaper effekt. Hans hovedtemaer er
kultur, motivasjon og hva som skaper aktivt medarbeiderskap. Konkrete temaer han berører er indre motivasjon, rolleforståelse, tillitskultur, psykologisk trygghet, vekstsonen, arbeidsglede, ferdighetsutvikling og dialog.

 

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har noe å komme med og bidra med – samtidig som alle og enhver har et selvstendig ansvar for å videreutvikle seg og trimme ferdigheter & evner. Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våre treningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

MEST POPULÆRE TEMAER

KulturKoden:

Hvordan skape en sterk, bevisst og endringsvillig kultur? Foredraget bygger på boken av samme navn. Mange ledere og medarbeidere har et lite bevisst forhold til hvem og hva som skaper en robust og sterk kultur. Foredraget tilby en innsikt i hvilke innsatsfaktorer og kulturelementer som er de avgjørende å kjenne til. Rune forteller historier og formidler dette stoffet på en levende og morsom måte!

 

Inspirasjon og vilje til utvikling:
Hvordan skape fantastiske resultater i begeistring, glød og motivasjon? Hva er det som inspirerer og motiverer? Hvordan utfordre den enkelte i endringsarbeidet? Teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring.

 

Mestring, medbestemmelse, mening og tilhørighet i jobblivet!

Stolthet og verdigrunnlag; hvorfor går vi på jobb? Metoder og tiltak som bidrar til at vi blir stolte av vår virksomhet. Hva motiverer oss? Hva er indre motivasjon vs. ytre? Hva er viktig når det gjelder samfunnsansvar og det store bildet? Visjoner, verdier og virksomhetsideologi. Hvor er jeg som individ i dette arbeidet?

 
 

Ytringsklima og tilbakemeldingskultur; ros vs. anerkjennelse og evne til å ta de vanskelige tilbakemeldingene

Hvordan ser vi hverandre? Hvordan kan vi heie mer på hverandre? Hvordan tar vi hverandre på fersken i å gjøre gode ting («bestemors lov») ? Om selvtillit (GJØREN, påvirkes av ros) og selvfølelse (VÆREN, påvirkes av anerkjennelse). Om hvordan et godt relasjonsmot gjør at vi tør å ta de vanskelige samtalene også.

 

Samskaping og gode team:

Hvordan får du det beste ut av deg selv og det teamet du er i? Hva vet vi om hverandre? Hva trenger vi å vite om hverandre for å kunne spille hverandre gode? Hvordan støtter vi hverandre? Hva er godt lederskap? Hva er godt medarbeiderskap? Hvordan kan vi være gode kolleger, heie på hverandre og samtidig gi hverandre den konstruktive feedback’en vi alle trenger for å lære?

 

Andre temaer vi foredrar om:

Eksempler på temaer i Medarbeiderkoden:

 • Hva skaper tilhørighet, hva er grunnmuren i oss, hva verdsetter vi? Hva slags kultur vil vi ha?
 • Hvorfor gjør vi det vi gjør?
 • MAT-praten: Mestring, Autonomi og Tilhørighet
 • Inspirasjon og refleksjon rundt endring(er)
 • Hvierdan skape fokus på de mest relevante ferdighetene (i et utviklingsperspektiv)
 • Hva vil vi ha mer av og hvordan får vi til nettopp det?
 • Hva bidrar til den sunne veksten, hvordan havner vi i den gode vekstsonen?
 • Dialogen som fremmer. Hvem trenger vi å ha med oss for å lykkes?
 • Nysgjerrighet og musikalitet, musikalsk kommunikasjon
 • Hvordan og hvorfor ledere og medarbeidere må dele lederskapet
 • Kraftfulle spørsmål og aktiv lytting, om HELP-metoden og lytteteknikken LARS

 

 

Hvordan skape god dialog?
Tilstedeværelse, interesse/nysgjerrighet og med-ansvarlighet (accountability). Hvordan designe gjensidig berikende allianser?

 

 

Rune Semundseth er kjent for sine inspirerende, morsomme og aktiviserende foredrag og workshops om arbeidsglede, mestring, nyskaping, stolthet innenfor ledelsesfilosofiene knyttet selvledelse og medarbeiderskap. Ring og bestill på tlf. 90 74 98 64.

Rune formidles også via Kjentfolk (http://www.kjentfolk.no/), Athenas (athenas.no/) og Norsk Foredragsformidling (foredragsformidling.no).

 

 

Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Sist medgründer i selskapet businessmastering AS, som tilbyr ledende verktøy og –metoder for lederskap og målstyring/selvledelse, ikke minst boken og metoden «Medarbeiderkoden», se www.medarbeiderkoden.no.

Med faglig bakgrunn som Sivilmarkedsfører har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS. Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike foredrag & workshops, og bærer tittelen «Tankevekker»som foredragsholder og fasilitator.

Et eksempel på en hyggelig tilbakemelding her:

kjentfolk brosjyre

kjentfolk brosjyre

Hei Rune! Takk for sist, dette ble utrolig bra! Du fikk slått an en positiv og vennligsinnet tone i starten av konferansen i Oppdal, med humor og livsvisdom som traff oss i hjertene. Denne gode stemningen har fulgt oss resten av dagen. Du har bidratt til at mange mennesker har blitt mer bevisste sine holdninger og påvirkning på omgivelsene, og dette er utrolig bra for samhandlingen hos oss. mvh Hans Morten Løvrød, oktober 2017, Nasjonalt Pilegrimssenter

 

Rune foredrag

Lederskap og medarbeiderskap går hånd i hånd og bidrar til en lærende organisasjon – der den enkelte skaper økt engasjement og ansvarlighet knyttet til virksomhetens mål.

 

Tilbakemeldinger

Dette er tilbakemeldinger som har kommet til oss uten at vi har bedt om det, altså helt usminket:

Delta er en fagforening med nærmere 80.000 medlemmer. Ved hovedkontoret er avdelingen HR og organisasjonsstøtte lokalisert. Avdelingen består av 3 seksjoner: økonomi, drift og rådgivingstjenesten Delta Direkte. Rune Semundseth hadde en heldags kursdag for avdelingen. Seksjonene er ganske ulike når det gjelder oppgavetyper – og selvsagt mennesketyper.

Tema for dagen var samhandling. Vi lot oss berolige og imponere da vi forsto hvor godt Rune hadde forberedt seg. Han avslørte dybdekunnskap om avdelingen slik at budskapet ble relevant for alle. Han viste en utrolig evne til kjapt å se den enkelte deltakerens ulike egenskaper etter bare kort tid. Teoriinnspill og faglig tyngde avløst av forskjellige oppgaver gjorde dagen variert på en slik måte at alle kunne være like delaktige.

Dagen ble avsluttet med å tilrettelegge avtale mellom «partnere» (makkerordning) for å sørge for at dagen ikke ender opp som enda en happening, men får konsekvenser for hvordan vi jobber best mulig sammen. Det er bra for dem vi er satt til å tjene, for miljøet og for den enkelte ansatte.

Vi har bestemt oss for å følge opp samarbeidet med Rune Semundseth og bruke ham igjen. Dette var innertier.

– Seksjonssjef Geir Woldstad, Delta

Rune Semundseth satte ” All time High ” med score 6,83 av 7.0 mulige – med sitt engasjerende og spennende foredrag om Medarbeiderkoden i regi av Lederforum Follo – den 28. februar – et oppsiktsvekkende godt resultat som fortjener en spesiell omtale og ros.

LinkT as har arrangert denne type møteplasser i 6 år og antallet møter ligger på litt i underkant av 200. På alle våre møter presenterer vi et interessant tema som er av generell interesse for ledere.

Rune tok rommet med storm og fortalte historier på en måte som gjorde at vi fikk 100% attention- så tiden gikk altfor fort. Rune begeistrer og har en fortellerteknikk som er unik, hvor alvor og latter går hånd i hånd. Han er en mester i å bruke sine egne opplevelser i hverdagen som metaforer i sin argumentasjon.

Gratulerer Rune med det fantastiske resultatet 6,83, all time high! Den blir vanskelig å slå.

Hilsen Rune Hansen, Linkt AS

Hei Rune,

Håper du har hatt en fin og avslappende helg!

Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått etter lederkurset i forrige uke er på utrolige 9,3!

Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre.

Da håper jeg du klarer å nyte alle gode tilbakemeldinger – de fortjener du virkelig!

Ha en strålende uke!

Hilsen Maria Ulla HR-direktør SG Finans

Tilbakemelding etter foredrag av Rune Semundseth i en barnehage i Østfold den 19. sept. 2016

Vi har hatt gleden av å høre foredrag av Rune Semundseth i barnehagen vår. Det blir faktisk feil å skrive at vi har HØRT et foredrag, for dette foredraget må OPPLEVES. Rune Semundseth står ikke foran en forsamling og snakker om medarbeiderskap og dialog. Han HAR dialog. Han GIR tilbakemeldinger. Han VISER med hele seg og sitt engasjement hva han sier. Forsamlingen blir inkludert og medvirkende. Han lever budskapet sitt. Foredragets innhold berører de viktige tingene ved å være arbeidstaker og ved det å være leder. Det blir ikke riktig å skrive dette heller, for han ikke bare berører, men griper om, ikke bare «tingene», men hva som er verdiene våre, som enkeltpersoner og som arbeidsplass.

Jobben vår er en stor og viktig del av livet vårt og vi er alle med på å gjøre denne delen av livet til en veldig god del! Rune viste oss veier videre. Han viste oss gode metoder. Helt konkret. Han hadde gode eksempler og beste praksis. Han stilte oss viktige spørsmål og fikk oss til å fortsette å stille våre egne.

Hans foredrag vil gjøre en forskjell for oss. Med bestemors lov, nysgjerrighet og gode metoder fortsetter vi vårt verdifulle arbeid.

Tusen takk!

Mvh Helene Støren Fredriksen, Daglig leder Menighetsbarnehagene

«Vi brukte Rune på vårt årlige Kick Off for 250 ansatte. Dette er den viktigste møteplassen for alle ansatte i Software Innovation. Rune klarte å engasjere på en strålende måte. Han gjorde det ved å sette seg grundig inn i våre målsetninger og verdier, og tilpasset foredraget til det. På den måten ble dette noe mer enn et vanlig inspirasjonsforedrag. det ble også en samling konkrete refleksjoner som hver enkelt tok med seg tilbake i hverdagen, noe som har gitt konkrete effekter. Vi engasjerer gjerne Rune igjen!

 

– Torstein Harildstad, CEO, Software Innovation.

Hei Rune og takk for sist. Jeg vil takke for et flott innlegg; responsen har vært formidabel. Håper vi ses om ikke for lenge.

 

mvh Rene Ivan Hegge, Forsvarsbygg

Dernest en melding fra reiselivsbransjen i juni 2014:

Jeg takker så mye igjen for fantastisk inspirasjon.

 

Med vennlig hilsen / Best Regards Edwin Fjeldtvedt | Team Leader Key Account Management VIA Egencia Stavanger | An Expedia Inc. Company

Tilbakemeldingen under er såpass personlig at den er anonymisert;

Vil bare rette min personlige takk til deg for at du anbefalte boka «lederskap og selvbedrag» fra Arbinger – og selvfølgelig all den andre innsikten du har latt meg ta del i gjennom våre svært inspirerende møter!

 

Har avholdt 4 medarbeidersamtaler til nå, med stor forbedring fra forrige gang (både hva jeg selv opplever og det mine medarbeidere har uttalt etter samtalene). Har uten tvil stort forbedringspotensiale i forhold til å stille gyldige og ikke minst åpne spørsmål, men til de to medarbeiderne jeg anser som størst utfordring å lede har det definitivt gått best. Jeg syns det var mest krevende å ha medarbeidersamtale med de to som jeg syns er fantastiske på alle måter.

 

Vil også si at takket være deg har jeg allerede endret adferd på en del områder (både privat og i jobb) som følge av alt du har lært oss som har gjort meg til en litt bedre utgave av meg selv. Spesielt kona mi har fått nyte litt godt av det de siste ukene!

 

Ha en god helg! Med vennlig hilsen Rune Hammer, ILAS

Hei Rune! Vår arbeidslivs-konferanse på Scandic Hotell i Oslo ble svært vellykket. Nå har jeg evalueringen fra konferansen klar. Deltakerne krysset av på en skala fra 1 til 6 der 6 er best. Du har fått en snittscore på 5.36, og det er jo veldig bra! Det ble du som fikk den høyeste scoren av alle.

 

Dag 1: «Brofoss – Hva nå? » ved Arbeidsdep. 4,15 «Stress – glede, helsefare eller vår moderne fortjenestemedalje? » ved Peter Chr. Koren. 4,90

 

Dag 2: «Fremtidens arbeidsmarked – er det plass for alle?» ved Torbjørn Røe Isaksen. 4,42 «Alles muligheter for å komme i arbeid – til tross for funksjonsnedsettelser eller annerledeshet? » ved Geir Lippestad. 5,16 «Helse og frafall fra arbeidslivet: har arbeidsplassen betydning? » ved Stein Knardahl. 4,35 «Fremtidens selvgående medarbeider – Fra tanke til ord, og fra ord til handling» ved Rune Semundseth. 5,36

Hei og god morgen Rune!

 

Takk for oppfølgingen – gleder meg til å lese boken. Samtidig takk for den inspirasjonen du gir oss som jeg merker på meg og de andre har en større effekt enn jeg først hadde forestilt meg. Vi blir nok utvilsomt en svært god referanse for deg om du skulle trenge det.

 

Med vennlig hilsen Jan-Tore Dannemark Daglig Leder, Breiband AS

Oberstløytnant Lars fra FLO sendte dette:

Hei Rune! Tusen hjertelig takk for et glimrende/strålende foredrag på Bøseter! Det satt utrolig godt i transistorlokket. Som du sikkert registrerte både under og etter foredraget ble dette mottatt både med stor entusiasme/interesse, ydmykhet, humor og alvor. Flere satt med en klump i halsen når du fortalte historien om Tommy. Veldig flott at du også skrøt av forsamlingen under vår aktivitet med sidemannen og ikke minst brukte litt av Andreas sitt innhold; denne røde tråden vet du.

 

Folket har rost seminaret opp i skyene og selv de mest kritiske (ikke negativ) har overøst oss med lovord og dette bidro også du sterkt i. Folket har takket meg både i går og i dag for at vi klarte å få tak i deg! Så dette er vel ikke siste gang vi anmoder om din støtte!

 

Ha en fortsatt flott høst!

 

Med mange takke-hilsener Lars Erichsen, Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO)

Feedback fra Aker Solutions:

Hei Rune! Takk for inspirerende og tankevekkende seminar med deg, som definitivt har satt sine spor hos både meg og min makker-kollega. < Vi hadde en liten oppfølgingssamtale i går, og vi hadde mye å snakke om. Vi synes det er hektisk og slitsomt, men har samtidig klart å innføre noe av ditt smittende tankesett i hverdagen vår. Og vi tar ett skritt ad gangen! Vi sier ikke at det er lett, men jeg tar meg i det ofte – å tenke mer som du viste oss. Jeg er mer bevisst på å sette av litt tid til det viktigste, ikke minst meg selv og gode venner.

 

Nå kaller pliktene her på jobben igjen – men dette var noen av minuttene i dag hvor jeg tenkte på meg selv og mine behov, i min egen selvledelse. Ønsker deg en god dag!

 

Best regards,Miriam Edvardsen, Aker Solutions

En SMS fra en annen herlig kunde: OUS:

Hei Rune! Tusen takk for den fantastiske innsatsen din og all inspirasjonen du ga oss i går. Du var utrolig flink til å involvere og fikk med deg ALLE deltakerne! Du stråler av positiv energi! Ha en strålende dag i dag også!

 

mvh Ambreen

 

Ambreen Pervez Seksjon for likeverdig helsetjeneste Oslo univeristetssykehus HF

Tilbakemelding/evaluering fra LEFDAL Installasjon:

Hei Rune! Takk for et veldig bra foredrag i går Rune. Dette var veldig inspirerende, og næring for videre fokus på lederskap. Tilbakemeldingene fra resten er outstanding!

 

Jeg lar ting synke litt inn Rune, så vil jeg ta kontakt med deg for videre samarbeid.

 

Vennlig hilsen Lefdal AS Geir Gustavsen Avdelingssjef

Hei Rune! Takk for et veldig engasjerende og inspirerende opplegg på torsdag. Du traff veldig godt og folket var svært fornøyd. Vi tok med oss poengene dine og jobber videre med disse dagen etter. Jeg vil si at vi hadde overraskende gode gruppediskusjoner.

 

Takk og på gjensyn.

 

Mvh Monica D. Eikeland, Avd. leder Forsvarsdepartementet

Tilbakemelding/evaluering fra Frogn Videregående Skole:

Hei alle foredragsholdere. Det var god stemning og flotte foredrag på Økonomidagen. Jeg sendte ut en evaluering samme dag. Det er nå (tirsdag 7.2.) 69 som har besvart evalueringen og her er svarene.

 

Elevene fikk 6 spørsmål. De fem første var «På en skala fra 1 til 6 (=best), hvordan vurderer du foredraget…..?

 

John …….., AksjeNorge. karakter 4,8 Bengt ……. lærebokforfatter i Markedsføring, karakter 4,5 Trond ……, Schjærven Reklame, karakter 4,1 Rune Semundseth, businessmastering, karakter 5,6

Mvh Brit Marie Helle, Studieleder/avdelingsleder, Frogn Videregående Skole

 

Testimonial fra Lederne:

Forelesningen med Rune Semundseth på medlemsmøte til fagforeningen Lederne, avd. Drammen ble en stor suksess. Det var uvanlig mange medlemmer som hadde meldt seg på for å lære metoder og teknikker for å bruke i relasjoner til medarbeidere i sin rolle som leder.

 

Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå sine mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull.

 

Medlemmene uttrykte sterkt etter forelesningen at dette var lærerikt, og at de verdsatte verdifulle metoder de ville bruke i fremtiden.

 

Tusen takk Rune for en flott reise!

 

Else Becher Supervisor Lederne (og Elopak)

Tilbakemelding fra selveste Stortinget:

Hei Rune!

 

La meg få takke for et meget godt forberedt og gjennomført innlegg på vårt allmøte den 19. mai med ”aktivt medarbeiderskap” på dagsordenen. Du traff forsamlingen meget bra, og ditt engasjement smittet helt tydelig over på deltakerne. Din innfallsvinkel til stoffet gav virkelig inspirasjon til refleksjon og ettertanke omkring den enkeltes ansvar for – og bidrag til – autonomi, arbeidsglede, mening og mestring. Det ble rett og slett et allmøte litt utenom det vanlige, i aller beste forstand!

 

Stein Vargeid Seniorrådgiver Stortinget Stortingets personalseksjon

Og her er flere e-brev fra kunder som har kommet til oss uten at vi har spurt (!) om det:

Hei Rune, Takk for et meget inspirerende og lærerikt foredrag på fredagens lunsjmøte. Næringsforeningen satte stor pris på måten du gjennomførte foredraget på, innfallsvinkelen og din entusiastiske væremåte, og vi har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne.

 

 Et kjempemøte med bare flotte tilbakemeldinger! Det var gøy, og virkelig noe vi kan jobbe videre med. Kanskje vi kan ta en oppfølging til høsten? Skal sende dette ut til deltakerne – og tror faktisk at samtlige har skrevet og etterspurt presentasjonen din. Den siste nå i dag.

 

Håper det er greit at vi spør senere også.

 

Med vennlig hilsen Næringsforeningen i Kristiansand Anne May Hundeide, Konferanseansvarlig

Så kom det en hyggelig mail fra Edda (nå Amedia) Distribusjon der vi i august 2009 både implementerte verktøy og trente på god kommunikasjon rundt Medarbeidersamtalen:

Hei Rune

 

Har lyst til å formidle en spontan følelse etter dagens samling i Fredrikstad. Vi hadde en god diskusjon i etterkant av dine to timer, samtlige ga uttrykk for at medarbeider-samtale systematikken som de fikk innblikk i var noe de hadde ventet på lenge. Dette ga dem lyst til å virkelig prøve ut dette verktøyet snarest mulig. Jeg måtte nesten holde dem tilbake fordi de ville komme i gang allerede nå før sommeren. Har sjelden fått en så spontan, positiv respons på et enkelt tema. Du har en stor del av æren for at starten på dette nye ble så positiv, takk for ditt engasjement, din kompetanse og din smittende iver.

 

 Vi snakkes snart. Med vennlig hilsen Amedia Arne Sletholt Adm direktør

Og her en tilbakemelding på et foredrag i august 2009 med en del aktivisering:

Hei Rune, Gratulerer med vel overstått foredrag på vår sommerkonferanse! Du har gjort en svært god jobb ifølge tilbakemeldingene. Dette lover godt for et eventuelt fremtidig samarbeid. Sender deg en pdf hvor du kan se «karakteren» på ditt innlegg (90% ga aller høyeste score og de siste 10% ga nest høyeste score) samt følgende kommentarer fra mange fornøyde «elever»:

 

 Jeg synes dette var det desidert beste eksterne bidraget på 11 år.

 

Rune hadde en meget flott måte å engasjere og inkludere oss deltakere på.

 

En leken og inspirerende mann. Kunne hørt mye mer på ham.

 

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke på lenge har opplevd noe så engasjerende og samtidig ekte og naturlig foredrag fra noen.

 

Fikk fokus på nyttige ting bl.a. Hvorfor forbilder?. Alle har med en ballast her i livet som preger oss. Hvor lite som skal til å glede andre mennesker, lytte, stille spørsmål osv. Hva er det motsatte? Topp bidrag for meg som satte tankene i sving, og engasjerte meg.

 

Veldig bra foredrag/workshop! Endelig en foredragsholder som ikke kommer med løsninger på alt, men setter den enkelte på tanker for selv å kunne ta de riktige valgene. Knallbra!

 

Innlegget var veldig bra. Rune fikk frem budskapet på en veldig bra måte. Det var tydelig og veldig nyttig, samt at vi var delaktige. Lærte veldig mye her.

 

Med vennlig hilsen oss i Rahmqvistkonsernet

 

Kristin Kielland kommunikasjons- og markedsansvarlig

Og her er en melding fra et selskap fra Sandefjord:

Hei Rune, Jeg har lenge tenkt på at jeg skulle sende deg en mail og takke for et utrolig inspirerende foredrag på Gautefall 18 sept.

 

Jeg har i forbindelse med jobb vært med på flere liknende foredrag, men DU kunne virkelig formidle budskapet. Aldri før har jeg møtt noen som inspirerer meg slik som du gjør, og jeg er full av beundring over den du er som person og det du formidler via jobben din. Du er mitt forbilde!

 

Tusen takk Rune for at du åpnet øynene mine.

 

Med vennlig hilsen

 

Ellen Katrine Graff SERGEL Norge

Her en kort melding fra et sykehus som fikk et kort foredrag med innføring i selvledelse

Hei Rune! Takk for sist og takk for et meget inspirerende foredrag! Energien holdt ut dagen og gjennom hele helgen!

 

 Ha en fin uke!

 

Mvh Heid Lundanes, Asker og Bærum Sykehus

En hyggelig melding fra anonym i et av Norges største advokatselskaper:

God aften, herr Semundseth!

 

Denne tilbakemeldingen har drøyd lenge, altfor lenge. Ikke fordi jeg har glemt den, tvert i mot, jeg har tenkt masse på den og seansen vi hadde for to måneder siden. Jeg skal innrømme at jeg i utgangspunktet ikke var særlig positiv innstilt, for såkalte teambuildingøvelser har hatt en tendens til å bli lett oppskrytte og med en hallelujastemning som er borte i det man går ut døra. Jeg var redd for en ny slik øvelse.

 

Heldigvis var det annerledes! Jeg hadde en veldig positiv opplevelse, en glede av å lytte og fortelle. Som sagt er jeg stor tilhenger av at du bruker faktiske historier, og ikke oppdiktede scenarioer. Det gir poengene pondus! Du er flink til å lose tankene på rett vei, og jeg satt å tenkte “Men, selvfølgelig. Det trenger jo ikke være så vanskelig.”, “Very clever, indeed” og til og med “Jeg skal bli litt mer som Rune!”

 

Jeg har aldri gledet meg til en slik samling, som jeg gjør nå! Snart onsdag – og neste samling med deg – jippi!

Spontan melding etter LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP 2009:

Kjære Rune, takk for et fantastisk døgn på Oscarsborg 12. og 13. mai! Menneskene, programinnhold, regi, rammer, stemning ….alt.

 

Du og dere er ‘store’ og gode mennesker jeg nå kan si jeg beundrer og er stolt av å ha i mitt nettverk. Jeg gleder meg til å lære dere bedre å kjenne og utforske samarbeidsmuligheter sammen.

 

Samlingen var til stor inspirasjon for både N.N. og meg, og vi tok med oss mange sider notater og fokuspunkter – helt avgjørende for oss videre – å iverksette her hjemme. Blant de mange tingene jeg vil arbeide videre med er min egen ‘verdirevisjon’, gjenoppdagelse av refleksjon og aktiv nettverksbygging. Jeg er veldig interessert i deres miljø og å gjøre meg kjent med / bidra i fremtiden.

 

N.N., daglig leder SMB-bedrift

De vanligste temaene for oss i businessmastering-miljøet er :

Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

– hva slags ledelse skaper et godt mestringsklima?

– Hva er det som driver oss? Plattform-pillarene som bidrar til høy indre motivasjon

– Hvordan tydelige verdier, normer (spilleregler) og artefakter skaper mindre rom for antakelser

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– hva slags ledelse skaper den virksomhetskulturen du ønsker deg?

– hvordan kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner som en vei til høyere LIVSKVALITET for den enkelte

Referanser

[bm_tips_venn]

«If I could only give three words of advice, they would be, «tell the truth.» If I got three more words, I’d add: «All the time»

– Randy Pausch, forfatter av «The last lecture» og foredragsholder

[bm_tips_venn]

Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Alle har ansvar for at andre, i teamet eller avdelingen, har det bra og støtter hverandre. Å gi feedback er et menneskeansvar, ikke kun et lederansvar. Leder og medarbeider har til felles at de skal legge til rette for hverandre (medansvarlighet og med-ledelse).

Medarbeiderskap handler om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver, til kolleger og til virksomheten man jobber i. Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Det siste henger sammen med det første.

Medarbeiderskap er en metode og en arbeidsform med hensikt å skape en virksomhetskultur bygget på individuelt eierskap og ansvarlighet.

Dette er en praktisk tilnærming som skaper fundament for den lærende organisasjon.

Indikasjoner på at en virksomhet har implementert godt og aktivt medarbeiderskap er når medarbeideren… … har en god rolleforståelse; god innsikt i arbeidsoppgaver/ansvarsområder og hva som er suksess eller viktigst av det viktigste i en rolle/stilling … er profesjonell, selvbevisst, ansvarsbevisst og effektiv i utførelse av definerte arbeidsoppgaver og ansvarsområder … er støttende og hjelpsom kollega, evner å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger … er helhetlig orientert og vinn-vinn-vinn-orientert (det motsatte av selvbedrag) … er etisk bevisst og lojal overfor arbeidsgivers mål, hensikter, visjon og misjon

Medarbeiderskap og lederskap forutsetter hverandre. På en arbeidsplass er alle medarbeidere – og noen av dem har også et lederansvar. Lederskap basert på filosofien medarbeiderskap bygger på ansvarliggjøring og myndiggjøring. Fokus rettes mot at medarbeider opplever mestring/læring, mening og har en fornuftig grad av selvråderett (autonomi/handlingsfrihet).

Det er vanlig å dele inn medarbeiderskap i 3 deler:

 • Plattformen: Meg og virksomheten – forståelse for hva virksomheten ønsker å oppnå og min plass i systemet/verdikjeden
 • Vekstsonen: Min utvikling og vekst i jobben – hva trenger jeg å vite om meg selv og mine arbeidsoppgaver/ansvarsområder, selvinnsikt, selvledelse, rolleforståelse
 • Dialogen som styrker mine muligheter – meg og de andre – medansvarlighet, forholdet til mine kolleger, relasjonsledelse

Toneangivende fagfolk innenfor området Medarbeiderskap er Per Haugen (forfatter av boken «Medarbeiderskap»), Lisa Wade (forfatter av boken «Slik lykkes du som medarbeider») og businessmastering-miljøet (Tove Reidun Dirdal Hofsmo, Jon Fredrik Alfsen, Rune Semundseth m.fl., sistnevnte ansvarlig for medarbeiderskaps-metoden «Medarbeiderkoden» (bok med samme navn ble utgitt 19. mars 2015 i samarbeid med Einar Wergeland-Jenssen).


Aktivt medarbeiderskap

Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert.

Her en video om hva som motiverer medarbeideren:

 

 

   

Medarbeiderkoden

 

Mer om medarbeiderskaps-metoden Medarbeiderkoden her.

 

12 bud for å lykkes som medarbeider, av Lisa Wade

1) Få jobben gjort 80 prosent handler om å møte opp med hode, tankene og engasjementet. Dernest handler det om å legge oppgavene under lupen og prioriterer rett i forhold til hva som er ditt ansvar. Spør deg selv; – Hva er tvingende nødvendig at du gjør i dag? – Hva er fint om du får gjort i dag? – Hva kan godt ligge en dag eller ti?

2) Få jobben gjort i tide Pass deg for perfeksjonisme. Det kan være viktigere å få jobben gjort i tide enn å få til det perfekte resultat.

3) Få jobben gjort i tide med et smil Smil, småsnakke med kollegaer, møt nye forslag med et åpent sinn og husk ”Everybodys got a hungry hart”. Er det grunn til å skryte, skryt!

4) Kjenn deg selv Hva gir deg energi? Hva stjeler energi fra deg? Forstå hvordan du virker på andre – det er nøkkelen til et godt samarbeid.

5) Forstå deg på andre Observer kollegaer, noter deg ulikheter i stede for å irritere deg over dem. Lytt, vær raus mot, be om unnskyldning og le ofte. Det er ingenting mer verdt enn kolleger som ler høyt, ofte og smittende.

6) Støtt din leder Du kan godt glede din leder ved å klappe ham på skulderen og gi en hyggelig kommentar til ham/henne også. Ha respekt for lederjobben – den er krevende.

7) Se det store bildet Det handler om å ikke drukne i detaljer, men se det store bildet, forstå og finne din plass i det.

8) Tenk selv! Sjefen er ikke Gud, våg å ta et standpunkt. Vær kritisk, men konstruktiv. Ta initiativ og regn med motstand.

9) Vær lojal! Streb etter å være den best mulige utgaven av deg selv. Respekter lederen og beslutninger som er tatt, selv om du ikke skulle være enig i absolutt alt.

10) Bli vis Ved å jobbe med deg selv og din kompetanse, er du din beste sikkerhet.

11) Få tykkere hud Ledere ønsker medarbeidere som tåler kritikk, uenigheter og konflikter for kortere perioder. Vær emosjonelt selvforsynt slik at du kan ta imot både ros og negativ tilbakemelding med ro.

12) Ha et liv! Har du havnet på rett hylle, kan jobben være som sex, champagne og et stykke kake fra Pascal. Men ikke bruk all tid på jobben, et liv utenom utvikler deg personlig, gir deg andre perspektiv og mer energi.

En god medarbeider gjør ifølge KS dette:

 • Viser høy etisk standard og integritet
 • Bidrar aktivt i målprosesser og kommer med løsningsforslag
 • Sier fra til leder på en konstruktiv måte når han eller hun er uenig
 • Arbeider lojalt for å nå ulike type mål, tiltak og vedtak er satt
 • Bruker egen fagkompetanse og ressurser til de beste for alle interessenter
 • Tar beslutninger innenfor eget område i forståelse med leder
 • Utfører oppgavene innenfor en helhetsforståelse
 • Tar initiativ til utvikling av organisasjonen
 • Tar ansvar for egen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø

[bm_tips_venn]

HELP-metoden for å utfordre!

Hva er kraften i kraftfulle spørsmål?

Åpne og kraftfulle spørsmål er effektfulle nettopp fordi de åpner opp for noen nye tanker og muligheter.

Hvordan kan vi være mer i spørsmålets kraft, og lytte til det som kommer?

Kanskje kan dialog bli oppsiktsvekkende nyttig ved at vi stiller gode og relevante spørsmål?

Hvilke spørsmål trenger den jeg snakker med?

HELP-metoden er utviklet for å gjøre coaching mer kraftfullt.
H’en i HELP-metoden står for HVA;

Grovt sett leder HVA oss til: 1) Det temaet eller den situasjonen som skal forbedres eller forsterkes, og 2) Et klart fremtidsbilde av ønsket situasjon for temaet – altså et MÅL.

E’en i HELP-metoden står for EIERSKAP;

Etter at nåsituasjon og ønsket situasjon er definert og samtidig akseptert av begge parter, er neste fase å kjenne på de følelser og effekter som måloppnåelse vil innebære. For å skape tilstrekkelig eierskap, er det viktig å finne ut HVORFOR en person ønsker å få til det han/hun vil. Vi kan utforske og forsterke lysten til å få det til – eierskapet – ved å spørre hva det vil BETY for vedkommende å få det til. Gjennomføringskraften er sterkest når du har eierskap til mål og tilhørende handlingsplan (aktiviteter). Evne og forpliktelse til gjennomføring øker ytterligere når du deler målene med andre.

L’en i HELP-metoden står for LØSNINGER;

Så langt har innholdet i metoden handlet om HVA og HVORFOR (hva en slik endring vil kunne medføre (eierskapet)). I L for LØSNINGER handler det om HVORDAN vi skal få det til. Et naturlig spørsmål her kan være: Hva er det første du vil gjøre for å bevege deg i retning av målet? Her kan det være viktig å minne om hvilke ressurser vi har i og rundt oss for å kunne skape en positiv endring.

P’en i HELP-metoden står for PLAN;

Vi avrunder samtalen vedrørende det aktuelle temaet med en kort sammenfatning med tilhørende frister; type Hvem, hva, hvor, når. Her repeterer vi de mest kraftfulle tiltak, målbilder og frister for at målet eller tiltak/milepæler skal være nådd.

HELP-metoden gir deg knagger til samtale-flyt, og til å skape tilstrekkelig dypt eierskap for å få endringer til å skje.

 

 

HELP og transformasjoner

Vi ser at det i mange kunnskapsvirksomheter er en dragning mot transformasjonsledelse, der visjoner og verdier står sterkt som retningsvisere. I denne relativt nye og moderne ledelsesfilosofien, er evne og vilje til å inspirere svært sentralt. Lederne fremstår som rollefigurer og lever selv de forandringene de predikerer. Respekt for enkeltindividet står sterkt, og en vesentlig ønsket effekt er at mennesket har stor medbestemmelse/autonomi i sitt arbeid, samtidig som mennesket opplever seg selv som betydningsfullt. Gleden av egen mestring og læring – indre motivasjon – er viktigere enn det mer transaksjonsorienterte bytteforholdet mellom arbeidsgiver/leder og medarbeider. Transformasjonsledelse vil ha størst effekt når leder har kommet et godt stykke i sin egen utvikling, og innehar evner til å treffe hjertet og lidenskapen i hvert enkelt individ. Intellektuell stimulans er ikke nok – den transformasjonsorienterte leder treffer medarbeiderne i deres dypere behov og følelser. Ledelse handler ikke bare om få folk til å gjøre, men å få folk til å ha LYST til å gjøre; å skape lyst, eierskap og drivkrefter i hver enkelt slik at den enkelte blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid.

 

[bm_tips_venn]

«Den som forstår hvorfor, tåler ethvert hvordan» – Viktor Frankl

Velkommen til Son 26. og 27. august 2020!

SMIA-konferansen samler på gode perspektiver, og på gode mennesker! Hvem kommer? Vel, du vil oppleve at deltakerne er like spennende som bidragsyterne (se under), og det er bare en måte å finne ut om dette stemmer, ved å møte opp i dette herlige refleksjons-nettverket! I 2020 er det 12. året denne konferansen arrangeres.

Programmet for SMIA-konferansen 2020 ser du under, mer på facebook-sidene til SMIA-nettverket.

SMIA-konferansen-2020

SMIA-konferansen-2020

Programmet for SMIA-konferansen 2019 kan du se under, og på SMIA-nettverket på facebook, se link under.

SMIA-konferansen 2019

SMIA-konferansen 2019

Video fra SMIA-konferansen 2018 (fyldig dekning)

SMIA-konferansen 2018 (nytt vindu)

SMIA-konferansen 2017 (nytt vindu)

Bli med på SMIA-konferansen ved å klikke deg inn til SMIA-nettverket her!

—————————————————————-
SMIA står for:

 • Samskaping 26. mars. Pris NOK 333,-
 • Mestring i mai/juni
 • Inspirerende mål/verdier 27./28. august. Pris: NOK 7654,-
 • Anerkjennelse i oktober
 •  

  SMIA-konferansen 2018
  Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

   

   

  I SMIA tror vi at ved å dele får vi mer!

  Bli med på SMIA-konferansen 26. og 27. august 2020 og meld deg på via våre sider (SMIA-nettverket) på facebook!

  SMIA i Son

  SMIA i Son

  Program for SMIA-konferansen i 201 her (PDF) – en møteplass av de sjeldne – for de som gjør plass til hverandre!

  Bli med på SMIA-konferansen ved å klikke deg inn til SMIA-nettverket her!

  Rune Semundseth satte ” All time High ” med score 6,83 av 7.0 mulige – med sitt engasjerende og spennende foredrag om Medarbeiderkoden i regi av Lederforum Follo. Rune tok rommet med storm og fortalte historier på en måte som gjorde at vi fikk 100% attention, så her så ingen på klokka! Rune begeistrer og har en fortellerteknikk som er unik, hvor alvor og latter går hånd i hånd. Han er en mester i å bruke sine egne opplevelser i hverdagen som metaforer i sin argumentasjon.»
  Rune Hansen, Daglig leder Linkt AS (arr. Lederforum Follo)

  Lederforum Follo