Kultur og struktur

– som fremmer vekst og utvikling

Med kulturanalyse, kulturkoding, forventningsavklaringer og rammeverket Medarbeidersamtalen 2.0, blir din virksomhet bedre enn i går.

Kulturanalysen

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet. En naturlig start er å kartlegge kulturen ved å gjøre en kulturanalyse.

Kultur er kollektivt. Det handler om noe vi har felles. Derfor må kulturjobbing ivaretas av fellesskapet, ikke av reklamebyråer og ledergrupper på hotellseminar. Alle skal være med.

Medarbeidersamtalen 2.0

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert i Norge, kanskje det mest forsømte lederverktøyet i Norge. Medarbeidersamtalen 2.0 er et disruptivt forsøk på å lage en ny standard for medarbeidersamtaler i Norge, og mer enn 100 virksomheter har hittil gått over til dette nye opplegget for meningsfulle og moderne medarbeidersamtaler.

Foredrag

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter. Ambisjonen er å bidra til at hver enkelt tar bevisste og fordelaktige valg. Mange foredrag som leveres i Norge gir primært det vi kan kalle kursrus, men våre foredrag er både tankevekkende, gripende og praktisk rettet.

Arrangementer

businessMastering arrangerer både frokostmøter (gratis), mini-seminarer + 4 treff i året i SMIA-nettverket, kronet av den årlige SMIA-konferansen på Son SPA.

Kommende arrangementer

30.05.23
Oslo

Miniseminar:
Kulturanalyse og kulturkoding på norsk.

18.04.23
Oslo

Gratis seminar:
Frokostseminar om kultur og struktur.

20.03.23
Oslo

Boklansering:
Lansering av boka Lyttekunsten

Kronikker

Vår arbeidsmetode

Fokus rettes mot kulturanalyse på norsk, moderne dialogverktøy og smarte puls-løsninger

Med dette mener vi norske spørsmål og hypoteser, våre erfaringer og skreddersydde opplegg for norske miljøer – bygget på ledelsesfilosofien medarbeiderskap. Våre rammeverk KulturKoden, Medarbeidersamtalen 2.0 og våre nettskyløsninger i businessMastering Toolkit bidrar til en bevisst kultur – med klar fokus og høy grad av etterrettelighet.

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv