Kultur og struktur

– som fremmer vekst og utvikling

Vår visjon er «Bedre arbeidshverdag – for alle». Derfor hjelper vi ledere og mellomledere på viktige endringsreiser – fra A til B og fra B til C – for å ta ut det fulle potensialet i organisasjonen.

Med kulturanalyse, kulturkoding, forventningsavklaringer og rammeverket Medarbeidersamtalen 2.0, blir din virksomhet bedre enn i går. Bedre liv, bedre virksomheter og bedre samfunn – bærekraftig og værekraftig.

Kulturanalysen

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet. En naturlig start er å kartlegge kulturen ved å gjøre en kulturanalyse.

Kultur er kollektivt. Det handler om noe vi har felles. Derfor må kulturjobbing ivaretas av fellesskapet, ikke av reklamebyråer og ledergrupper på hotellseminar. Alle skal være med.

Medarbeidersamtalen 2.0

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert i Norge, kanskje det mest forsømte lederverktøyet i Norge. Medarbeidersamtalen 2.0 er et disruptivt forsøk på å lage en ny standard for medarbeidersamtaler i Norge, og mer enn 100 virksomheter har hittil gått over til dette nye opplegget for meningsfulle og moderne medarbeidersamtaler.

Foredrag

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter. Ambisjonen er å bidra til at hver enkelt tar bevisste og fordelaktige valg. Mange foredrag som leveres i Norge gir primært det vi kan kalle kursrus, men våre foredrag er både tankevekkende, gripende og praktisk rettet.

Arrangementer

Vi liker å treffe folk, i sanserike opplevelser.

businessMastering arrangerer derfor både

frokostmøter (gratis),

mini-seminarer og

4 treff i året i SMIA-nettverket,

kronet av den årlige SMIA-konferansen på Son SPA.

Lederutvikling

Bakgrunnen for alle oppdrag vi leverer er at virksomheten ønsker å flytte seg fra A til B. Vår spesialitet er å støtte ledere på denne reisen med smarte metoder, prosessser og verktøy (mer om disse i toppmenyen). Vi tilbyr strukturerte prosesser og tilpassede verktøy som gir kontinuerlig status for – og behov for utvikling av – kompetanse, motivasjon og relasjoner.

  • Lederworkshops og ledersamlinger
  • Workshops i grupper/avdelinger, foredrag for alle
  • Kulturanalyse og kulturkartlegging
  • Makkerordninger (horisontalt) og forvenningsavklaringer
  • Konflikthåndtering
  • Softwareløsninger / App’er
  • Bøker

Våre konsulenter

Lederstøtte

Vi erfarer at mange mellomledere føler seg mellom barken og veden. Vi erfarer også at enkelte ledere på toppen føler seg litt alene og at styret/oppdragsgiver gjør lite for at leder skal få den støtten han eller hun trenger. Derfor tilbyr våre konsulenter mentoring, coaching og gode refleksjonsrom der våre kunder blir validert, forstått, utfordret og støttet

Kommende arrangementer

28.11.23
Oslo

Lansering av samarbeidet mellom Respons Analyse AS og businessMastering as
Kulturanalyse og kulturkoding på norsk.

11.01.24
Oslo

Gratis seminar:
Frokostseminar om kultur og struktur.

28.08.24 – 29.08.24

SMIA-konferansen 2024

Kronikker i karusellen under
Klikk her for radio og video om lyttingens effekt

Vår arbeidsmetode

Fokus rettes mot kulturanalyse på norsk, moderne dialogverktøy og smarte puls-løsninger

Med dette mener vi norske spørsmål og hypoteser, våre erfaringer og skreddersydde opplegg for norske miljøer – bygget på ledelsesfilosofien medarbeiderskap. Våre rammeverk KulturKoden, Medarbeidersamtalen 2.0 og våre nettskyløsninger i businessMastering Toolkit bidrar til en bevisst kultur – med klar fokus og høy grad av etterrettelighet.

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv