businessMastering
toolkit

Toolkit

Sky-tjenesten businessMastering toolkit inneholder en rekke moduler bl.a. prosjektrom (Project Manager (ProMan)), kompetansemodul (KnowMan), Medarbeidersamtale-konsept (AppMan), klimaundersøkelser (Pulse) og en rekke andre funksjoner.

businessmastering Dashboard er inngangsssiden til de modulene som du benytter, og som er viktigst for deg som bruker. Dette kan altså du som bruker skreddersy selv, ut fra de moduler som er tilgjengelig for deg.

De mest aktuelle modulene får en bedret synlighet, og de funksjoner som er mest betydningsfulle for deg vil derfor eksponeres som snarveier i åpningsbildet. Enjoy!

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

BusinessMastering bistår med hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale.

Du vil også få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført medarbeidersamtalen.

Viktigste moduler:

AppMan – medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalemodulen, businessMastering AppMan, er Norges ledende nettsky-applikasjon for både forberedelser og oppfølging av medarbeidersamtalen.

Puls motivasjon – relasjon

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess.
Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal.

Kulturpuls

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess.
Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal.

Våre modulpriser:

Medarbeidersamtalemodulen

AppMan

kr 750
Pr år / bruker

Innsiktsmodulen

Puls M R

kr 150
Pr år / bruker

Analysemodulen

Kulturpuls

kr 380
Pr år / bruker

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv