businessMastering
toolkit

Toolkit

Sky-tjenesten businessMastering toolkit inneholder en rekke moduler bl.a. prosjektrom (Project Manager (ProMan)), kompetansemodul (KnowMan), Medarbeidersamtale-konsept (AppMan), klimaundersøkelser (Pulse) og en rekke andre funksjoner.

businessmastering Dashboard er inngangsssiden til de modulene som du benytter, og som er viktigst for deg som bruker. Dette kan altså du som bruker skreddersy selv, ut fra de moduler som er tilgjengelig for deg.

De mest aktuelle modulene får en bedret synlighet, og de funksjoner som er mest betydningsfulle for deg vil derfor eksponeres som snarveier i åpningsbildet. Enjoy!

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

businessMastering bistår med hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en mer virkningsfull medarbeidersamtale enn den tradisjonelle. Vi går fra Medarbeidersamtalen 1.0 (konvensjonell) til Medarbeidersamtalen 2.0.

Du vil også få innsikt i gode prosesser og praktiske råd.

Viktigste moduler:

AppMan – Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalemodulen, businessMastering AppMan (Appraisal Manager) er Norges ledende nettsky-applikasjon for både forberedelser, agenda co-creation og oppfølging av medarbeidersamtalen.

Puls motivasjon – relasjon

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess.
Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal.

Innsikt i kollektive vaner og uvaner er avgjørende for at kulturen skal fremme strategien. Vi tar pulsen på dette og følger opp kulturelle fokusomrpåder med den smarte modulen Culture Manager.

http://www.businessmastering.no/toolkit/kulturpuls

Våre modulpriser:

Medarbeidersamtalemodulen

AppMan

kr 750
Pr år / bruker

Innsiktsmodulen
Medarbeiderpuls

Puls M-R

kr 150
Pr år / bruker

Innsiktsmodulen
Kulturpuls

Culture Manager

kr 250
Pr år / bruker

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv