Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtale-modulen AppMan

Modulen Appraisal Manager tilbyr nettsky-applikasjon for både forberedelser og oppfølging av medarbeidersamtalen

Har din virksomhet kontroll på forankringen, planleggingen, gjennomføringen og oppfølging av medarbeidersamtaler? Vi har løsningen som gir ledere, mellomledere og medarbeidere oversikt, framdrift og kontroll når det gjelder håndtering av medarbeidersamtalene. Appraisal Manager sikrer at alle avtaler blir holdt i oppfølgingen av samtalene. Resultatet blir mer motiverte medarbeidere – som får den oppmerksomheten de fortjener og trenger.

En god leder følger opp og en god medarbeider følger opp! Med smarte prosesser og metoder blir hver enkelt medarbeider gradvis mer selvgående! Medarbeider påvirker agendaen i stor grad – skulle bare mangle! Det er medarbeidersamtalen, ikke ledersamtalen!

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale. I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at mer enn 9 av 10 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og således signifikant effekt i de virksomheter vi jobber med. Prosessene i Medarbeidersamtalen 2.0 og verktøyene i businessMastering Toolkit sørger for at alle ledere og medarbeidere lykkes med å følge opp de strategiske medarbeidersamtalene og de tilhørende operative samtalene (oppfølgingssamtalene).

Det er enkelt for medarbeideren å komme i gang og plukke ut sine spørsmål med vår intuitive wizard (veiviser).

I Medarbeidersamtalen 2.0 er det fokus på:

  • at medarbeider i stor grad tar ansvar for å velge agendapunkter før samtalen
  • at medarbeider i stor grad tar ansvar for å følge opp selv (leder følger med, men medarbeider er tydelig ansvarliggjort og gjennomfører tiltakene)
  • at vi snakker om det viktigste, bl.a. Mestring, Autonomi og Tilhørighet/mening (MAT-prat), forventninger (forventningsavklaringer loggført i forventningskontrakt) samt tydelig ferdighetsfokus
  • at vi bruker smart/moderne teknologi, deriblant App’er, for å sikre realisering av mål & tiltak

Appraisal Manager tilbyr:

  • et interaktivt skjema (referat-dokument) for medarbeidersamtalen med fokus på områdene personlig og faglig utvikling, samarbeidsforhold (forhold til kunder, kolleger, leder og virksomhet) og rolle/arbeidsforhold
  • dra-og-slipp funksjonalitet for valg av temaer og spørsmål i forberedelser til samtalen
  • mulighet for å lagre nåsituasjon, ønsket situasjon og tiltak – samt definere hvem som skal følge opp når
  • at både leder og medarbeider kan bestille mail-påminnelser samt påminnelser via App (for Smartphones) for å bli minnet på de tiltak som er definert – sikrer oppfølging
  • at leder ser en oversikt over sine ansatte, med røde, gule og grønne ikoner som viser status mht. de frister som er satt for oppfølging av tiltak – sikrer oppfølging av og fokus på de tiltak som gjenstår. Vi benytter smart App-teknologi
Motta relevante varsler

Appraisal-Manager gir oversikt over hva som gjenstår hos hvem og når. Dette er svært nyttig (faktisk helt avgjørende) når vi skal sikre oppfølging av definerte mål og tiltak. Videre sendes det ut påminnelsesmail (se bildet) for å sikre oppfølging.

For ledelse & personal/HR er det laget en egen rapport-generator for å sikre oppfølging i hele virksomheten. Slik kan vi monitorere samtalenes kvaliteter med hensyn på konkrete tiltak og i hvilken grad disse blir fulgt opp. Ved avvik vil HR/toppledelse kunne følge med og sekundere den enkelte leder slik at han/hun tar oppfølgingsjobben på alvor.

Dette verktøyet, Meta Report, gir en fullstendig oversikt over hvordan gjennomføringen er, hvor mange prosent som er «på merket», hvor mange tiltak med forpliktende frister det finnes pr. referat/samtale og avvik i gjennomføring.

Når denne funksjonen brukes og kombineres med KONSEKVENSORIENTERT LEDELSE, vil etterretteligheten øke og øke – til den nærmer seg 100%. Vi anbefaler også praktiske og gode ledertips for å utnytte vårt toolkit optimalt.

Last ned AppMan ledertips her!

Toolkit moduler / priser:

Medarbeidersamtalemodulen

AppMan

kr 750
Pr år / bruker

Innsiktsmodulen
Medarbeiderpuls

Puls M-R

kr 150
Pr år / bruker

Innsiktsmodulen
Kulturpuls

Culture Manager

kr 250
Pr år / bruker

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv