Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Arrangementer

Vi holder også kurs i regi av våre gode samarbeidspartnere.
Disse er åpne kurs så meld deg gjerne på et av disse og møt oss der.

 

 

Ledelse handler om å skape oppslutning om mål. Ledelse handler om å skape mening. Ledelse handler således om å angi retning. Kvaliteten i dette arbeidet er definitivt høyest varierende, men det er i de grunnleggende fasene av dette arbeidet – forankring og forståelse – og i oppfølgingen – at det syndes mest.

Ledelse handler om å skape mening.

Ledelse handler om å skape mening.

Video om nyttig relasjons-verktøy og kommende arrangementer