Partner og rådgiver

Rune Semundseth

Foredragsholder, tankevekker og struktør

Om tankevekker og struktør Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte kursholderne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor kultur, ledelse, medarbeiderskap samt kunsten å lytte. Han er initiativtaker og forfatter bak 11 bøker deriblant KulturKoden, Lyttekunsten samt den kjente Quiz-boken boken «Rosinen i pølsa» med bl.a. Knut Lystad. Hans bøker har til sammen solgt ca 70 000 eksemplarer. Sist gründer og daglig leder i selskapet businessmastering AS.

I mars 2015 ga han og Fagbokforlaget ut boken Medarbeiderkoden som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og har også blitt en bestselger og det mest brukte opplegget i Norge innenfor medarbeidersamtaler.

I 2019 kom han ut med KulturKoden som er en metodikk for å forstå virksomhetskultur, og dernest påvirke den slik at den blir bevisst og hensiktsmessig i.f.t. de mål og strategier virksomheten har. De tre siste bøkene har solgt et 5-sifret antall allerede. Lyttekunsten ble den 4. boken som Rune skrev om ledelse, og denne boken ble lansert 20. mars 2023 og ble en bestselger samme år.

Med faglig/teoretisk bakgrunn som Sivilmarkedsfører, og som entreprenør, har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS der han var daglig leder og gründer (co-grundet med Knut Brobakken og Jørn Gabrielsen). Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com.

I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike kurs, foredrag og workshops, og bærer tittelen «Tankevekker og Struktør». Les artikler om og av Rune og lytt på populære pod’er på https://www.businessmastering.no/blogg-og-pod/

Du kan lese Rune sin CV her.

Kundeuttalelser:

Delta er en fagforening med nærmere 80.000 medlemmer. Ved hovedkontoret er avdelingen HR og organisasjonsstøtte lokalisert. Avdelingen består av 3 seksjoner: økonomi, drift og rådgivingstjenesten Delta Direkte.

Rune Semundseth hadde et heldagskurs for avdelingen. Seksjonene i avd. er ganske ulike når det gjelder oppgavetyper – og selvsagt mennesketyper.

Tema for dagen var samhandling. Vi lot oss berolige og imponere da vi forsto hvor godt Rune hadde forberedt seg. Han avslørte dybdekunnskap om avdelingen slik at budskapet ble relevant for alle.

Han viste en utrolig evne til kjapt å se den enkelte deltakerens ulike egenskaper etter bare kort tid.
Teoriinnspill og faglig tyngde avløst av forskjellige oppgaver gjorde dagen variert på en slik måte at alle kunne være like delaktige.
Dagen ble avsluttet med å tilrettelegge avtale mellom «partnere» (makkerordning) for å sørge for at dagen ikke ender opp som enda en happening, men får konsekvenser for hvordan vi jobber best mulig sammen. Det er bra for dem vi er satt til å tjene, for miljøet og for den enkelte ansatte.

Vi har bestemt oss for å følge opp samarbeidet med Rune Semundseth og bruke ham igjen. Dette var innertier.
– Seksjonssjef Geir Woldstad, Delta

Andre kundeuttalelser::

.
Henrik Syse og Rune Semundseth etter et heldagskurs om grunnmur og bedriftskultur
Rune Semundseth på Overskudd 2017
Kort om daglig leder og grunder av selskapet, lederutvikler Rune Semundseth:

Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte lederutviklerne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap/medarbeiderskap, bedriftskultur med fokus på arbeidsglede, indre motivasjon, rolleforståelse, ferdighetsutvikling og dialog.

Kort intro-video om Rune:

  • Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement
  • Lederidentitetsmodellen (LIM) for å stå trygt i seg selv og organisasjonen
  • Hva er det som driver oss? Forskjellen på indre-, ytre- og prososial motivasjon
  • Hvilken tilhørighet til virksomhetsplattform skaper glød og vekstmuligheter?
  • Knytningen mellom verdier og ferdigheter
  • hva ønsker du å dyrke og hva er Kulturkoden?
  • Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse
  • Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?
  • Hvordan utnytte det gode mangfoldet og skape gode team og godt samspill?
  • Kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner i livet
Handlekurv