Aktivt medarbeiderskap

Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Alle har ansvar for at andre, i teamet eller avdelingen, har det bra og støtter hverandre. Å gi feedback er et menneskeansvar, ikke kun et lederansvar. Leder og medarbeider har til felles at de skal legge til rette for hverandre (medansvarlighet og med-ledelse).

Medarbeiderskap handler om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver, til kolleger og til virksomheten man jobber i. Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Det siste henger sammen med det første.

Medarbeiderskap er en metode og en arbeidsform med hensikt å skape en virksomhetskultur bygget på individuelt eierskap og ansvarlighet.

Dette er en praktisk tilnærming som skaper fundament for den lærende organisasjon.

Indikasjoner på at en virksomhet har implementert godt og aktivt medarbeiderskap er når medarbeideren… …

 1. er profesjonell, selvbevisst, ansvarsbevisst og effektiv i utførelse av definerte arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 2. har en god rolleforståelse, dvs. har god innsikt i arbeidsoppgaver/ansvarsområder og hva som er suksess eller viktigst av det viktigste i en rolle/stilling
 3. er støttende og hjelpsom kollega, evner å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger
 4. er helhetlig orientert og vinn-vinn-vinn-orientert (det motsatte av selvbedrag) … er etisk bevisst og lojal overfor arbeidsgivers mål, hensikter, visjon og misjon

Medarbeiderskap og lederskap forutsetter hverandre. På en arbeidsplass er alle medarbeidere – og noen av dem har også et lederansvar. Lederskap basert på filosofien medarbeiderskap bygger på ansvarliggjøring og myndiggjøring. Fokus rettes mot at medarbeider opplever mestring/læring, mening og har en fornuftig grad av selvråderett (autonomi/handlingsfrihet).

Det er vanlig å dele inn medarbeiderskap i 3 deler:

 • PlattformenMeg og virksomheten – forståelse for hva virksomheten ønsker å oppnå og min plass i systemet/verdikjeden
 • VekstsonenMin utvikling og vekst i jobben – hva trenger jeg å vite om meg selv og mine arbeidsoppgaver/ansvarsområder, selvinnsikt, selvledelse, rolleforståelse
 • Dialogen som styrker mine muligheter – meg og de andre – medansvarlighet, forholdet til mine kolleger, relasjonsledelse

Toneangivende fagfolk innenfor området Medarbeiderskap er Per Haugen (forfatter av boken «Medarbeiderskap»), Lisa Wade (forfatter av boken «Slik lykkes du som medarbeider») og businessmastering-miljøet (Tove Reidun Dirdal Hofsmo, Jon Fredrik Alfsen, Rune Semundseth m.fl., sistnevnte ansvarlig for medarbeiderskaps-metoden «Medarbeiderkoden» (bok med samme navn ble utgitt 19. mars 2015 i samarbeid med Einar Wergeland-Jenssen).


12 bud for å lykkes som medarbeider, av Lisa Wade

1) Få jobben gjort 80 prosent handler om å møte opp med hode, tankene og engasjementet. Dernest handler det om å legge oppgavene under lupen og prioriterer rett i forhold til hva som er ditt ansvar. Spør deg selv; – Hva er tvingende nødvendig at du gjør i dag? – Hva er fint om du får gjort i dag? – Hva kan godt ligge en dag eller ti?

2) Få jobben gjort i tide Pass deg for perfeksjonisme. Det kan være viktigere å få jobben gjort i tide enn å få til det perfekte resultat.

3) Få jobben gjort i tide med et smil Smil, småsnakke med kollegaer, møt nye forslag med et åpent sinn og husk ”Everybodys got a hungry heart”. Er det grunn til å skryte, skryt!

4) Kjenn deg selv Hva gir deg energi? Hva stjeler energi fra deg? Forstå hvordan du virker på andre – det er nøkkelen til et godt samarbeid.

5) Forstå deg på andre Observer kollegaer, noter deg ulikheter i stede for å irritere deg over dem. Lytt, vær raus mot, be om unnskyldning og le ofte. Det er ingenting mer verdt enn kolleger som ler høyt, ofte og smittende.

6) Støtt din leder Du kan godt glede din leder ved å klappe ham på skulderen og gi en hyggelig kommentar til ham/henne også. Ha respekt for lederjobben – den er krevende.

7) Se det store bildet Det handler om å ikke drukne i detaljer, men se det store bildet, forstå og finne din plass i det.

8) Tenk selv! Sjefen er ikke Gud, våg å ta et standpunkt. Vær kritisk, men konstruktiv. Ta initiativ og regn med motstand.

9) Vær lojal! Streb etter å være den best mulige utgaven av deg selv. Respekter lederen og beslutninger som er tatt, selv om du ikke skulle være enig i absolutt alt.

10) Bli vis Ved å jobbe med deg selv og din kompetanse, er du din beste sikkerhet.

11) Få tykkere hud Ledere ønsker medarbeidere som tåler kritikk, uenigheter og konflikter for kortere perioder. Vær emosjonelt selvforsynt slik at du kan ta imot både ros og negativ tilbakemelding med ro.

12) Ha et liv! Har du havnet på rett hylle, kan jobben være som sex, champagne og et stykke kake fra Pascal. Men ikke bruk all tid på jobben, et liv utenom utvikler deg personlig, gir deg andre perspektiv og mer energi.

En god medarbeider gjør dette:

 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Gjør oppgavene med et smil
 • Viser høy etisk standard og integritet
 • Bidrar aktivt og er løsningsorientert
 • Gir feedback til de rundt seg
 • Sier fra til leder på en konstruktiv måte når han eller hun er uenig
 • Bruker egen fagkompetanse og ressurser til de beste for alle interessenter
 • Tar beslutninger innenfor eget område i forståelse med leder
 • Utfører oppgavene innenfor en helhetsforståelse, arbeider lojalt for virksomhetens beste
 • Tar initiativ til egenutvikling og utvikling av virksomhets/kultur
 • Tar ansvar for egen atferd, egen læring, personlig utvikling
 • Deler kompetanse med andre
Handlekurv