Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden

kr 490 ,-

Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis.

Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer.

Derfor er Medarbeiderkoden selve mestringskoden – nøkkelen til mestring og aktivt medarbeiderskap!

Faktura ettersendes.

Handlekurv:

Medarbeiderkoden for et aktivt medarbeiderskap

Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer:

Plattformen – du må kjenne deg selv og virksomheten du jobber i

Vekstsonen – du videreutvikler deg

Den gode dialogen – du setter den gode samtalen i system

Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er klar for videre utvikling og vekst.

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også være drevet av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle god dialog med minst en god samtalepartner, en som evner å stille gode spørsmål. Dette kan være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon, både i arbeids- og privatlivet ditt, og sette den gode samtalen i system. Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre.

Forfatter Rune Semundseth

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening, gode ferdigheter og indre motivasjon.»

Litt mer om boken her: https://www.businessmastering.no/tjenester/medarbeiderkoden/

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

Våre bøker:

Handlekurv