Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden for aktivt medarbeiderskap

Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer:

 • Plattformen – du må kjenne deg selv og virksomheten du jobber i
 • Vekstsonen – du videreutvikler deg
 • Den gode dialogen – du setter den gode samtalen i system

Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er klar for videre utvikling og vekst.

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også være drevet av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle god dialog med minst en god samtalepartner, en som evner å stille gode spørsmål. Dette kan være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon, både i arbeids- og privatlivet ditt, og sette den gode samtalen i system. Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre.

Medarbeiderkoden for aktivt medarbeiderskap

Medarbeiderkoden består av 2 deler:

 • en metode (kapittel 2-5 i boka) og
 • en verktøykasse (kapittel 6-9 i boka)

Metoden, en slags grønn tråd i alt vi gjør for å utfordre, myndiggjøre og støtte medarbeideren, har en logisk rekkefølge. Medarbeiderkoden inneholder en 3-lags-modell – med en plattform i bunn og med forløsende dialog på nivå 3 i metoden. Dialogen skal bidra til å fremme nye muligheter i vekstsonen.

Metoden består av 3 nivåer i en logisk struktur:

 1. Kode/Re-kode Plattformen (grunnmuren)
  • Kjenn deg selv og ditt utgangspunkt
  • Kjenn din virksomhet og virksomhetens utgangspunkt
 2. Kode/Re-kode Vekstsonen: Neste skritt i læring, mestring og mening!
  • Vi erkjenner nåsituasjon og definerer ønsket situasjon (gap-analyse)
  • Vi definerer tiltak for å tette gapet
 3. Kode/Re-kode Dialogen: Dialogen som fremmer; støtter og utfordrer
  • Med-ansvarlighet, heie på, støtte, utfordre og sekundere
  • Realisering; å sette forløsende refleksjon/dialog i system

Verktøykassa (kapittel 6-9 i boka)

Verktøykassa består av en rekke refleksjoner, perspektiver, relasjonelle grep, fordypningsmateriale i endringsledelse, praktiske tips, beste praksis og ikke minst historier til ettertanke og refleksjon.

Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis. Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer. Derfor er Medarbeiderkoden selv mestringskoden – nøkkelen til mestring og aktivt medarbeiderskap!

Temaer (eksempler):

 • PLATTFORM-refleksjoner: Drivkrefter, verdier og «bagasje»: Hva er selskapets historier? Hva tror vi på? Hvilke verdier er vi slutter oss til? Hva betyr tilhørighet? Hva skaper tilhørighet? Hva er min historie? Hva forklarer hvem jeg er? Hva tror jeg på? Hva er viktigst for meg? Hva er mine vaner, uvaner og trossystemer?
 • PLATTFORM-refleksjoner: Hva skaper SELVTILLIT? Hva skaper SELVFØLELSE?
 • PLATTFORM-refleksjoner: Selvinnsikt – Kjenn deg selv, og ta ansvar for egen utvikling og ene prestasjoner!.
 • PLATTFORM FOR MESTRING: Lederskap og Medarbeiderskap trenger hverandre! Medarbeiderskap og eierskap henger tett sammen, og Medarbeiderkoden tilbyr mestringskoden til vellykket ansvarliggjøring og myndiggjøring!
 • MESTRING og gap-tetting: Ta ansvar! Ta fatt!: Hvordan gå fra å være TAFATT til å ta fatt? Hvorfor vente på andre, f.eks. ledelsen, når du kan ta fatt selv! Hvor finner jeg næring til ny læring? Kontrastlister og andre verktøy/metoder for å finne gap og utviklingsmuligheter. Hvordan tette gapet?
 • MESTRING og gap-tetting: Positiv-psykologien – Forsterke det som er bra! Hva er mine styrker og hvordan kan jeg utnytte disse sterkere.
 • DIALOG-refleksjoner: Samtalepartnere og støttespillere – Hvem er mine medspillere? Hvem er mine veivisere og mine samtalepartnere for å få til det jeg vil?
 • DIALOG-refleksjoner: HELP Coaching og Mentoring – HELP-metoden er en kraftfull metode for dypere coaching, med ekstra fokus på EIERSKAP, altså det som gir effekt! (GROW 2.0). Fokus på det som betyr noe, og hvorfor det er viktig å oppnå.

Hva kundene sier

Jeg er oppriktig imponert over hvordan du og Einar Wergeland Jenssen fasiliterte forrige workshop. Dere var grundig forberedt og koblingen mellom verdigrunnlag og mestring/endringsledelse var meget bra. MedarbeiderKODEN er en metodikk som er veldig relevant og nyttig hos oss. Praktisk anvendelig, veldig konkret og bra! Takk!

John A. Nielsen

Adm Dir. | Buksér og Berging AS

Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre.

Maria Ulla

HR-direktør | SG Finans

Vi i Bravida Norge, avdeling Stavanger er veldig fornøyd med systemet for medarbeidersamtaler (Appraisal Manager). Det er et supert system for å gjennomføre og følge opp våre medarbeidere. Ting blir satt i system og tiltak blir lettere å utføre for begge parter. Vi har også hatt Tove Reidun til å avholde stressmestringskurs for oss som jobber i ledergruppen. Hun er en fantastisk inspirerende og flink kursholder og vi har lært mange gode teknikker som vi tar med oss videre. Vi har vært innom mange forskjellige tema som har med stress å gjøre og det er interessant å oppleve hvordan alt henger sammen, for eksempel med hvile/søvn, følelser, fritid osv. – altså helhet

Karin Ørsland

Servicekoordinator | Bravida Norgee

Handlekurv