Ferdighetskontrakten

Et verktøy for bevisstgjøring og bedre presisjon i kompetanseutviklingen

Ferdighetskontrakten er en avtale mellom leder og medarbeider som beskriver hvilke ferdigheter som er viktigst å beherske og videreutvikle i en rolle.

Noen av de viktigste faktorene for ferdighetsutvikling er

  • refleksjonsevne,
  • åpenhet og
  • læringsholdning

Det gir endringskraft og vil gjøre oss mer fokuserte på utvikling av nøkkelferdigheter.

At leder og medarbeider er SAM-STEMT mhp. hvilke ferdigheter som er viktigst, er en helt grunnleggende øvelse for relasjonen – en grunnleggende øvelse for å utvikle rett kompetanse.

Dette er prosessen som skaper denne tydeligheten:

1) Medarbeider definerer de 5 viktigste ferdigheter i rollen
2) Leder definerer de 5 viktigste ferdigheter i medarbeiderens rolle
3) Medarbeider og leder definerer de 5 viktigste ferdigheter i rollen sammen (blir sam-stemt)
4) Medarbeider og leder definerer en til slutt en stk. ferdighet for spesiell fokus neste måneder

En ferdighet er beslektet med evner, kunnskaper, erfaring eller egenskaper, og alle disse ordene kan samles i ordet kompetanse. Det er ikke noe klart skille mellom disse fem ordene, og vi foretrekker ordet ferdigheter med hensyn på å identifisere de faktorene som må trenes for å kunne fylle en rolle i arbeidslivet. Her finnes ingen klar fasit på hva som er de viktigste ferdighetene, men vi kommer nærmere ved at leder og medarbeider reflekterer rundt dette, og dernest anstrenger seg litt i å definere de 5 viktigste ferdighetene i rollen – sammen for sam-stemthet!

Handlekurv