Bedriftskultur

En god og hensiktsmessig bedriftskultur nyter strategi til frokost. Jeg tror at kulturer som bygges bevisst, på velvilje, integritet, tydelighet og med rett kompetanse, skaper fremtidens mest attraktive arbeidsgivere Av Rune Semundseth forfatter av KulturKoden og oppfinner av Kulturanalyse på norsk Det omdømme din virksomhet har bygget opp over tid, er et resultat av retningsgivende

Bedriftskultur Read More »

KOS på jobben?

Vi har alle et ansvar for å utvise velvilje. Være medarbeider, ikke motarbeider. En kultur med vennlig friksjon og konstruktive tilbakemeldinger er ønskelig. Dette krever trygghet og det krever holdninger om at vi kan bidra for og med hverandre. I stedet for å si «Her er jeg helt uenig» og riste på hodet, kan vi

KOS på jobben? Read More »

Kulturanalyse og kulturkoding hånd i hånd

Les om hvordan kulturanalyse og kulturkoding henger sammen, i 2-siders kronikk i HR-magasinet (deler av kronikk er gjengitt under, resten i bildeformat nederst): https://www.hrmagasinet.no/involvering-kultur-organisasjon/hvordan-star-det-til-med-kulturen/954922 (betalingsmur) Hvordan står det til med kulturen? Av Yvonne Fosser og Rune Semundseth Se for deg følgende: Du vet noe må gjøres med kulturen i virksomheten din, men vet ikke hva

Kulturanalyse og kulturkoding hånd i hånd Read More »

Dagens Perspektiv: Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig?

Nøkkelen til et virkelig godt liv ligger i gode spørsmål og den gode refleksjonen, har en forfatter en gang uttalt. Artikkelen ble opprinnelig publisert i Ledernytt Hva er så sammenhengen mellom gode spørsmål og et godt liv? Spørsmål kan få oss til å endre måter å tenke på, eller bekrefte viktige tanker og følelser, men

Dagens Perspektiv: Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig? Read More »

Handlekurv