Styrker og fall­gruver i moderne ledelse

Enhver styrke eller dyd har sine fallgruver. Ved inngangen til år 2016 kan nok gamle gode tenkere som Aristoteles og Platon fortsatt bidra med nyttige refleksjoner, tankevekkere og kunnskap – kilder som snart er 2400 år gamle.

Styrker og fall­gruver i moderne ledelse Read More »