Tjenester

Foredrag

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter. Ambisjonen er å bidra til at hver enkelt tar bevisste og fordelaktige valg. Mange foredrag som leveres i Norge gir primært det vi kan kalle kursrus, men våre foredrag er både tankevekkende, gripende og praktisk rettet.

Arrangementer

businessMastering arrangerer både frokostmøter (gratis), mini-seminarer + 4 treff i året i SMIA-nettverket, kronet av den årlige SMIA-konferansen på Son SPA.

Kulturanalysen

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet. En naturlig start er å kartlegge kulturen ved å gjøre en kulturanalyse.

Kultur er kollektivt. Det handler om noe vi har felles. Derfor må kulturjobbing ivaretas av fellesskapet, ikke av reklamebyråer og ledergrupper på hotellseminar. Alle skal være med.

Medarbeidersamtalen 2.0

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert i Norge, kanskje det mest forsømte lederverktøyet i Norge. Medarbeidersamtalen 2.0 er et disruptivt forsøk på å lage en ny standard for medarbeidersamtaler i Norge, og mer enn 100 virksomheter har hittil gått over til dette nye opplegget for meningsfulle og moderne medarbeidersamtaler.

Handlekurv