Foredrag

Inspirerende og tankevekkende foredrag

Når du bestiller foredrag, er det viktig at foredragsholder tilpasser seg de temaer som er viktigst for tilhørerne. Det krever forberedelser, det krever skreddersøm.

Det er slutt på den tiden da foredragsholder holdt sine show, trykket på play-knappen, pasifiserte publikum og kjørte sitt faste, standardiserte budskap.

Vi snakker om hva som skaper den kulturen du ønsker deg, med det samspillet og ytringsklimaet som bidrar til at kulturen nyter strategien til frokost. Vi retter fokus mot mening og mestring, kort og godt hva som gjør at vi står opp på morgenen og gleder oss til en ny arbeidsdag.  

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våre samlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag. Vi skaper grobunn for videre vekst og en trang (ikke tvang) til å utvikle oss og bli bedre enn i går.

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har noe å komme med og bidra med – samtidig som alle og enhver har et selvstendig ansvar for å videreutvikle seg og trimme ferdigheter & evner. 

Våre foredragsholdere

Tankevekker og struktør

Rune Semundseth

907 49 864 / rune@businessmastering.no
Les mer om foredrag med Rune

Kontakt oss

for et uforpliktende tilbud på foredrag.

    Ønsket foredragsholder

    Handlekurv