Vi tilbyr beste praksis og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur.

Vi tror at norske virksomheter trenger mer tydelighet i forventninger mellom ledere og medarbeidere (Medarbeiderkoden), tydeligere retning og mening, og ikke minst en dypere bevissthet av hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur (KulturKoden og Kulturanalyse).

Vi tilbyr bevisstgjøring og en rekke konkrete verktøy og metoder, herunder praktisk orienterte bøker og elegante prosesser – og ikke minst nettsky-app’er (Medarbeidersamtalen 2.0). Vi og våre partnere brenner for å skape BEDRE ARBEIDSHVERDAG – FOR ALLE.

Våre mest aktive partnere er Competenzia, Evan Jones, Impaktor, Kvalitet & Ledelse og Gustav Käser Training International.

Før vi gjør utviklingsprosjekter gjør vi en kartlegging av nåsituasjon – som regel en skreddersydd kulturanalyse – slik at vi vet hvor skoen trykker. Først da kan vi gjøre en bevisst innsats for å styrke kulturen og kompetanseutviklingen.

businessMastering-teamet

Våre verdier og vår visjon

Empati

Vi lever oss inn i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver, spør og viser at vi forstår. Vi lytter for å forstå der andre lytter for å snakke..

Bedre enn i går

Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Skikkelig

Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til utfordre for å få til den friksjon som er nødvendig for læring.

Disse tre verdiene skal lede til vår visjon
BEDRE ARBEIDSHVERDAG – FOR ALLE!

Våre konsulenter

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv