Om oss

/ Om oss

Businessmastering tilbyr beste praksis og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur.

Vi tror at norske virksomheter trenger mer tydelighet i forventninger mellom ledere og medarbeidere (LederKoden og Medarbeiderkoden), tydeligere retning og mening, og ikke minst en dypere bevissthet av hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur (KulturKoden) . Vi tilbyr bevisstgjøring og en rekke konkrete verktøy og metoder, herunder praktisk orienterte bøker og elegante prosesser og nettsky-app’er (Medarbeidersamtalen 2.0).

businessMastering ble grunnlagt i 2005. Vi tilbyr lederutvikling, medarbeiderutvikling, foredrag, kurs, bøker, verktøy og innovative prosesser/metoder. businessMastering as eies av de ansatte.

De første 8-9 årene ble preget av prøving og feiling, mest feiling faktisk – vi var glade amatører. Etterhvert også mindre glade. Forretningsmodeller ble skapt, testet og etterhvert skrotet. Det var nesten et under at selskapet overlevde, og i 2013 og 2014 ble fundamentet endelig preget av kompetanse innenenfor medarbeiderskap, bedriftskultur og relasjonskompetanse.

Selskapet legger sten på sten og i 2015 og 2016 nådde selskapet flere milepæler: Metoden og boken Medarbeiderkoden (Fagbokforlaget) ble lansert i mars 2015 av forfatter og rådgiver Rune Semundseth. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016. Begge konseptene har allerede stor utbredelse.

De siste dem årene har selskapet opplevd økt innovasjon og utviklingstakt og betydelig respons på dette i markedet. Regionsjef for vestlandet er rådgiver Tove Reidun Dirdal Hofsmo og utvikleren av digitale ledelsesverktøy heter Jørn Gabrielsen, tidligere Simula Innovation, WebCom og Software Innovation. I slutten av 2019 ble rammeverket og boken KulturKoden født.

Rådgiver og lederutvikler Trond Rønbeck gikk inn som partner&konsulent i selskapet primo februar 2020, og Dag William H. Stang kom inn som partner&konsulent medio oktober samme år og så ble Magnus Borander en del av teamet som partner og analysesjef primo 2021.

Visjon:

Takknemlige kunder!

Våre konsulenter:

Våre verdier

Innlevelse: Vi lever oss inn i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver og spør.

Bedre enn igår: Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Skikkelig: Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til utfordre for å få til den friksjon som er nødvendig for læring

Våre partnere:

FutureWorks www.futureworks.no
Kim Leinan og hans crew har laget et opplegg for mål og strategier (OKR) som vi mener er et viktig samspill med kultur & struktur.

Impaktor www.impaktor.no
– en av de ledende virksomheter innen lederutvikling og medarbeiderskap i Norge.

Fønix Kompetanse www.fonixkomp.no
preferert partner av oss i Buskerud (Drammen) med mye erfaring og klokskap

www.hansenbeck.com/ www.ww.hansenbeck.com/
– Bjørn Erik Vinje er en sterk og oppegående ressurs innen lederutvikling og salgsutvikling

Foredragsformidlere:
Foredragsholder www.foredragsholder.no
Norsk Foredragsformidling www.Foredragsformidling.no
Talerlisten www.talerlisten.no
Kjentfolk www.kjentfolk.no
Underholdningssjefen www.Underholdningssjefen.no

Vår arbeidsform:

Vi og våre kunder LÆRER SAMMEN, og businessmastering kunder er tilfreds med at vi er så konkrete og praktiske i vår tilnærming. Da skaper vi varig endring – altså læring! Ledelse handler om å anstrenge seg i å forstå den enkelte, både personlighet, motiver, historikk og drømmer. All ledelse starter med selvledelse, og lederen må derfor etterleve de verdier, normer og planer som virksomheten er tuftet på. All ledelse skjer i en kulturell kontekst. Derfor er det essensielt å ha forståelse for hva kulturen er og hvordan den blir mest mulig henisktsmessig i.f.t. de mål og strategoer som er lagt.

Tankevekker Rune Semundseth
Tankevekker Rune Semundseth

Pressebilder til print (nummerert) og Web (åpent bilde):

Henrik Syse og Rune Semundseth
Henrik Syse og Rune Semundseth
Rune Semundseth på Overskudd 2017
Rune Semundseth på Overskudd 2017