Skip links

Om oss

Om oss

Vi tilbyr beste praksis og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur.

Vi tror at norske virksomheter trenger mer tydelighet i forventninger mellom ledere og medarbeidere (Medarbeiderkoden), tydeligere retning og mening, og ikke minst en dypere bevissthet av hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur (KulturKoden) . Vi tilbyr bevisstgjøring og en rekke konkrete verktøy og metoder, herunder praktisk orienterte bøker og elegante prosesser – og ikke minst nettsky-app’er (Medarbeidersamtalen 2.0).

Om oss

Vi tilbyr beste praksis og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur.

Vi tror at norske virksomheter trenger mer tydelighet i forventninger mellom ledere og medarbeidere (Medarbeiderkoden), tydeligere retning og mening, og ikke minst en dypere bevissthet av hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur (KulturKoden) . Vi tilbyr bevisstgjøring og en rekke konkrete verktøy og metoder, herunder praktisk orienterte bøker og elegante prosesser – og ikke minst nettsky-app’er (Medarbeidersamtalen 2.0).

Våre verdier

Empati

Vi lever oss inn i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver, spør og viser at vi forstår. Vi lytter for å forstå der andre lytter for å sbakke..

Bedre enn i går

Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Skikkelig

Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til utfordre for å få til den friksjon som er nødvendig for læring.

Våre konsulenter

Foredragsholder Rune Semundseth

Rune Semundseth

Partner, CEO og rådgiver

Foredragsholder Tove Reidum Dirdal Hofsmo Kvad

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Rådgiver og mental trener

Magnus Rynning Borander

Magnus Rynning Borander

Partner, produktsjef og rådgiver