Miniseminar & lansering

Hvordan bli bevisst egen kultur med kulturanalyse og kulturkoding?

Tirsdag 5. mars 2024 kl. 0900 – kl. 1040 får du som deltaker innsikt i den re-vitaliserte og forbedrede kulturanalysen som Respons Analyse og businessMastering leverer sammen. Mini-seminaret er gratis og skjer i Hausmanns Hus der begge selskapene holder til.

Denne morgenen kan du sette deg inn i kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og skyløsninger – utviklet i Norge for norske forhold. Du får innsikt i nye og praktiske metoder som du kan benytte til kulturanalyse og kulturkoding i egen virksomhet.

For å forstå og implementere ønsket kultur trenger vi i første omgang å analysere eksisterende kultur gjennom en 0-punktsanalyse. I vårt opplegg med syvfaktormodellen som kulturkompass, analyserer vi blant annet i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt og verdibevissthet. Dernest etableres konkrete kulturelementer og vi legger til rette smarte puls-løsninger for å følge opp og realisere viktige funn fra de skreddersydde analysene, både kvalitative og kvantitative.

Hjertelig velkommen til å bli kjent med metoder og konsepter innen kulturforståelse – som aldri har vært viktigere for norske arbeidsplasser.

Les mer om temaene kulturanalyse og kulturkoding her: https://www.businessmastering.no/kulturanalyse-og-kulturkoding-hand-i-hand/

Velkommen!

Agenda for kurset:

09:00 – 09:15
Velkommen
Hva samarbeidet er og hvorfor vi gjør det
09:15 – 10:00Kulturanalyse på norsk, hvordan ser prosessene ut?
10:0510:40Kulturanalyse >> Kulturkoding
Hvordan skape kultur som fremmer strategien
Spørsmål og svar
Vi avslutter kl. 1040, dernest mingling for den som vil/kan

Sted: Hausmanns Hus, Hausmanns gate 21

 «Kulturen skal fremme virksomhetens mål og visjoner. Altså skal kulturen nyte strategien til frokost, lunsj og middag»

Lanseringsseminaret er gratis

Innhold basert på konseptene ‘Kulturanalyse på norsk’ og Kulturkoden samt Respons Analyse prosesser for kartlegging, tallknusing og rapportering.

Bindende påmelding.

  • Da er du ikke i tvil? Meld deg på!

Velkommen!

Påmelding:

    Påmelding til

    Handlekurv