Miniseminar & lansering

Hvordan bli bevisst egen kultur med kulturanalyse og kulturkoding?

28. november 2023 kl. 0900 – kl. 1100 lanserer vi samarbeidet mellom ResponsAnalyse AS og businessMastering as. Lanseringen skjer i Hausmanns Hus der begge selskapene holder til.

Denne morgenen kan du sette deg inn i kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold. Du får innsikt i nye og praktiske metoder som du kan benytte innen kulturanalyse og kulturkoding.

For å forstå og implementere ønsket kultur trenger vi i første omgang å analysere eksisterende kultur gjennom en 0-punktsanalyse. I vårt opplegg med syvfaktormodellen som kulturkompass, analyserer vi i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt, verdibevissthet og tre andre faktorer. Dernest etableres konkrete kulturelementer og vi legger til rette smarte puls-løsninger for å følge opp og realisere viktige funn fra de skreddersydde analysene, både kvalitative og kvantitative.

Hjertelig velkommen til å bli kjent med metoder og konsepter innen kulturforståelse – som trolig er viktigere for norske arbeidsplasser enn noensinne.

Les mer om temaene kulturanalyse og kulturkoding her: https://www.businessmastering.no/kulturanalyse-og-kulturkoding-hand-i-hand/

Velkommen!

Agenda for kurset:

09:00-09:15
Velkommen
Hva samarbeidet er og hvorfor vi gjør det
09:15:10:00Kulturanalyse på norsk, hvordan ser prosessene ut?
10:051050Kulturanalyse >> Kulturkoding
Hvordan skape kultur som fremmer strategien
Spørsmål og svar
Vi avslutter kl. 1050, dernest mingling

Sted: Hausmanns Hus, Hausmanns gate 21

 «Kulturen skal fremme virkosmhetens mål og visjoner. Altså skal kulturen nyte strategien til frokost, lunsj og middag»

Lanseringsseminraet er gratis

Innhold basert på konseptene ‘Kulturanalyse på norsk og Kulturkoden samt ResponsAnalyse¨prosesser for kartlegging

Bindende påmelding.

  • Da er du ikke i tvil? Meld deg på!

Velkommen!

Påmelding:

    Påmelding til

    Handlekurv