Kulturanalyse og kulturkoding hånd i hånd

Les om hvordan kulturanalyse og kulturkoding henger sammen, i 2-siders kronikk i HR-magasinet (deler av kronikk er gjengitt under, resten i bildeformat nederst):

https://www.hrmagasinet.no/involvering-kultur-organisasjon/hvordan-star-det-til-med-kulturen/954922 (betalingsmur)

Hvordan står det til med kulturen? Av Yvonne Fosser og Rune Semundseth

Se for deg følgende: Du vet noe må gjøres med kulturen i virksomheten din, men vet ikke hva eller hvordan.

Kanskje er det lite samarbeid på tvers og litt for mange for sub-optimale agendaer? Kanskje er det for høyt gjennomtrekk av medarbeidere? Kanskje noen av de mest positive og dyktige blir for mye brukt, mens andre har lav produktivitet?  Kanskje det snakkes om, og ikke i tilstrekkelig grad til, hverandre (korridorprat eller nedsnakking). Tilliten kan muligens være på et nivå som hindrer effektivitet. Kanskje føler folk seg for lite involvert? På de fleste arbeidsplasser er det slik at enkelte føler på utenforskap og andre sliter med å se mening i jobblivet. Dette er ikke bra – verken for trivsel, kundetilfredshet eller bunnlinje. Hva kan gjøres?

For å kunne lykkes med kulturutvikling og reell påvirkning av kultur – kulturkoding – vil det være hensiktsmessig å starte kulturkoding og -utvikling med å finne ut hvor skoen trykker; i hvilken grad fremmer kulturen strategien? Aller først, noen begrepsforklaringer:

Kulturanalyse og kulturkoding

Ordet virksomhetskultur eller organisasjonskultur refererer til den samlede oppførselen, praksisen, oppfatningen, holdningene, prinsippene, verdiene og normene som er utbredt i en organisasjon. Kultur er altså mye mer enn bare verdier.

Du vet hvordan kultur du ønsker i fremtiden, men vet du egentlig hvordan kulturen er i dag? Skal du påvirke kulturen er det vanskelig å påvirke noe du ikke vet hva er. Mens verdier sier noe om prinsipper og overbevisninger, handler normer mer om rett og galt – akseptabelt og uakseptabelt. Det er hvordan ting blir gjort i praksis og hvordan ansatte samhandler med hverandre – og med eksterne interessenter – som er det vesentlige.

Det finnes en rekke gode rammeverk for å analysere, lytte til hypoteser og forstå kultur. Vi fokuserer her på et rammeverktøy som er tilpasset norsk arbeidsliv:  kulturanalyse på norsk, altså en kartlegging som er tilpasset norsk kontekst.

Hvordan navigere i kulturarbeidet og finne ut hvor skoen trykker?

Kulturanalysen er et nyttig grunnlag for å vite hvilke verktøy vi skal ta i bruk i kulturutviklingsprosessen. Kulturanalyse på norsk er en metode for å undersøke og forstå ulike aspekter av kultur, inkludert verdier, normer, tradisjoner, symboler, praksis og relasjoner i en gitt virksomhet. Ved å analysere kulturen kan vi få innsikt i dens kollektive blindsoner, dynamikk, karakteristikker og utfordringer.

Kulturanalyse kan avdekke sterke og svake sider ved en kultur, identifisere barrierer for endring eller vekst og innovasjon, og avdekke verdifulle elementer som bør bevares.

Kulturanalysen kan altså gi et solid grunnlag for å identifisere hvilke aspekter ved kulturen som trenger endring eller utvikling. Knaggene i kulturforståelse inneholder syv faktorer eller områder, som samlet benevnes som kulturkompasset.

Resten av kronikken her:

Handlekurv