Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser er et utbredt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljøet.

Medarbeiderundersøkelser kan være et meget godt verktøy for å kartlegge virksomhetens psykososiale arbeidsmiljø, samt tilfredshet med sentrale parametere i en organisasjons daglige virke.

HVORFOR innsikt og analyser

 • Forståelse av virksomhetens situasjon – for å kunne målrette tiltakene i større grad
 • Skreddersøm av undersøkelser – tilpasset kunden – gjør at vi finner ut hvor skoen trykker, hvilket bidrar til ønsket resultat
 • Fører til mer helhetlig tilnærming til medarbeiderforståelse og kultur
 • Grunnlag for å bekrefte eller forkaste hypoteser vi har om virksomheten
 • Skaper naturlig sammenheng mellom analyser og Medarbeidersamtalen 2.0, Medarbeiderpuls og Kulturpuls
Undersøkelser handler om å involvere hver enkelt og sammen finne løsninger

businessMastering AS sin mal for medarbeiderundersøkelser er basert på erfaringsdata fra gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i norske virksomheter og bedrifter gjennom de siste ti-årene. En velutprøvd metodikk og systematikk som er kundetilpasset og som gir de svarene man er ute etter for å utvikle arbeidsmiljøet og organisasjonen i riktig retning. Medarbeiderundersøkelser bidrar til å danne et godt utgangspunkt for å identifisere konkrete tiltak og drive med systematisk forbedringsarbeid i virksomheten.

Medarbeiderundersøkelsen fra businessMastering fokuserer på områder som:

 • Verdier (Verdibevissthet og samfunn)
 • Internt miljø og HMS
 • Organisasjon og kommunikasjon (System og struktur, Informasjonsflyt)
 • Forhold til leder (Ytringsklima, Samspill, Tillitskultur)
 • Forhold til samarbeidspartnere og kunder (Samspill, System og struktur, Informasjonsflyt)
 • Mål og strategi
 • Personlig utvikling og kompetanse
 • Arbeidsforhold og oppgaver
 • Betingelser og motivasjon
 • Tilfredshet og lojalitet
 • Engasjements- og motivasjonsfaktorer

I businessMastering tar vi dette enda et steg lenger. Medarbeiderundersøkelsen som er anonym stopper ikke med sluttrapporten og workshopene i avdelingene. Vi kobler dette opp mot markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap som bidrar til at våre kunder lykkes med å realisere varige endringer av adferd. Medarbeiderundersøkelsene skaper verdifull input til verktøyene med tanke på hva vi skal fokusere på for å skape ønsket situasjon i organisasjonen.

Dette innebærer i praksis at vi arbeider med forbedringsarbeid i grupper/avdelinger basert på funn i medarbeiderundersøkelsen, og samtidig knytter vi dette opp mot pulsmålinger og medarbeidersamtaler på individnivå.

Vi fokuserer alltid på at en medarbeiderundersøkelse gjennomføres i samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere som sikrer at undersøkelsen måler det vi ønsker å måle, og at prosessen for oppfølging er tilpasset både lovverk og organisasjonen.

I businessMastering har vi markedets mest effektive verktøy, undersøkelser og metoder innen medarbeiderundersøkelser, kulturanalyse, kulturutvikling og lederskap/medarbeiderskap.

Handlekurv