Kulturanalyse

Hvordan bygge kultur

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet. Vi har en unik kobling mellom kulturanalyse og kulturkoding, altså implementering av ønsket kultur. Kulturen skal fremme strategiske mål, og da er det viktig å vite hvor skoen trykker først. Innsikt i nåsituasjon (hvor du er) er en forutsetning for gode endringsreiser (hvor du skal).

Vi benytter følgende faser for å
forstå og kartlegge nåværende kultur.

Kulturanalysen:

1

Forankre og avdekke

2

Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse og avdekke

3

Rapportere og evaluere

4

Konkretisering av mulige tiltak

5

Beslutninger og effektuering

I kulturkompasset ser vi sammenheng mellom den retning og strategi virksomheten har og hvordan virksomheten fungerer med hensyn til de nevnte faktorer. Etter analysen foreslår vi gode strukturelle grep som f.eks. pulsverktøy og smarte samtalekonsepter, viktige refleksjoner og ikke minst utvikling av – eller revitalisering av – verdier, normer og artefakter.

Samspillet i en kultur avgjør om strategien fungerer. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte – eller manglende evne til å holde avtaler (integritet). Integritet, velvilje og kompetanse bygger tillit.

Syvfaktormodellen

Kulturkompasset

Vi har skapt Kulturkompasset ™ og definert et norsktilpasset spørsmålsbatteri. Dette utvalget med spørsmål er avgjørende for å kunne sette opp et relevant skreddersydd opplegg for den enkelte virksomhet, og den konteksten som virksomheten befinner seg i.

Syv faktorer for å forstå kultur

Syv faktorer for å implementere kultur

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

Ved å benytte businessMastering kulturkompass, herunder syvfaktormodellen, vil virksomheter ha et konkret rammeverk
– utviklet i Norge og tilpasset norske forhold.

Å jobbe målrettet med syvfaktormodellen påvirker kulturen du er en del av – til en sterkere, tryggere og mer robust kultur.

Handlekurv