Målsettingsarbeid i virksomheter

Se for deg en virksomhet der det snakkes mye om samspill, kommunikasjon og at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Se for deg at de samme ansatte kun en eneste gang i året har en fortrolig samtale med sin nærmeste leder.

Målsettingsarbeid i virksomheter Read More »