Medarbeiderskap i tre akter på på tre nivåer

Medarbeiderskap er et ledelsesperspektiv som handler om at hver og en av oss gjør så godt vi kan og tar ansvar for vår egen arbeidsinnsats. Kronikk i Dagens Perspektiv mars 2019 (tidl. Ukeavisen Ledelse). Fullversjon i PDF under. Medarbeiderskap i tre akter og på tre nivåer – Side1 Medarbeiderskap i tre akter og på tre […]

Medarbeiderskap i tre akter på på tre nivåer Read More »