Rune er tankevekker,

her i et foredrag på en

konferanse på Gardermoen

Foredrag

/ Foredrag

Inspirerende og tankevekkende foredrag

Når du bestiller foredrag, er det viktig at foredragsholder tilpasser seg de temaer som er viktigst for tilhørerne. Det krever forberedelser, det krever skreddersøm. Det er slutt på den tiden da foredragsholder holdt sine show, trykket på play-knappen, pasifiserte publikum og kjørte sitt faste, standardiserte budskap.

I dag er det andre forventninger; det er avgjørende at forberedelsene utforsker og spisser de mest relevante vinklingene og temaene:

Foredragene til Rune Semundseth består av en herlig mix av spennende metaforer, historier, øvelser og svært praktisk orienterte metoder. Rune Semundseth gir deg en solid dose (ref)LEKSJON eller to i å gå fra tanke til ord og fra ord til handling. Disse interaktive foredragene bygger på dialog, og ikke bare å sitte å høre på.

Tankevekker Rune Semundseth
Tankevekker Rune Semundseth

Tankevekkere, viktige refleksjoner, motivasjonsperspektiver og det som skaper en bevisst og god kultur

Bestiller du Rune Semundseth som foredragsholder, får du garantert en opplevelse som både er engasjerende, begeistrende, motiverende og tankevekkende. Runes foredrag skaper effekt. Hans hovedtemaer er
kultur, motivasjon og hva som skaper aktivt medarbeiderskap. Konkrete temaer han berører er indre motivasjon, rolleforståelse, tillitskultur, psykologisk trygghet, vekstsonen, arbeidsglede, ferdighetsutvikling og dialog.

Foredragene er sterkt tankevekkende og aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har noe å komme med og bidra med – samtidig som alle og enhver har et selvstendig ansvar for å videreutvikle seg og trimme ferdigheter & evner. Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våre treningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

MEST POPULÆRE TEMAER
KulturKoden:
Hvordan skape en sterk, bevisst og endringsvillig kultur? Foredraget bygger på boken av samme navn. Mange ledere og medarbeidere har et lite bevisst forhold til hvem og hva som skaper en robust og sterk kultur. Foredraget tilby en innsikt i hvilke innsatsfaktorer og kulturelementer som er de avgjørende å kjenne til. Rune forteller historier og formidler dette stoffet på en levende og morsom måte!

Inspirasjon og vilje til utvikling:
Hvordan skape fantastiske resultater i begeistring, glød og motivasjon? Hva er det som inspirerer og motiverer? Hvordan utfordre den enkelte i endringsarbeidet? Teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring.

Mestring, medbestemmelse, mening og tilhørighet i jobblivet!

Stolthet og verdigrunnlag; hvorfor går vi på jobb? Metoder og tiltak som bidrar til at vi blir stolte av vår virksomhet. Hva motiverer oss? Hva er indre motivasjon vs. ytre? Hva er viktig når det gjelder samfunnsansvar og det store bildet? Visjoner, verdier og virksomhetsideologi. Hvor er jeg som individ i dette arbeidet?

Ytringsklima og tilbakemeldingskultur; ros vs. anerkjennelse og evne til å ta de vanskelige tilbakemeldingene

Hvordan ser vi hverandre? Hvordan kan vi heie mer på hverandre? Hvordan tar vi hverandre på fersken i å gjøre gode ting («bestemors lov») ? Om selvtillit (GJØREN, påvirkes av ros) og selvfølelse (VÆREN, påvirkes av anerkjennelse). Om hvordan et godt relasjonsmot gjør at vi tør å ta de vanskelige samtalene også.

Samskaping og gode team:

Hvordan får du det beste ut av deg selv og det teamet du er i? Hva vet vi om hverandre? Hva trenger vi å vite om hverandre for å kunne spille hverandre gode? Hvordan støtter vi hverandre? Hva er godt lederskap? Hva er godt medarbeiderskap? Hvordan kan vi være gode kolleger, heie på hverandre og samtidig gi hverandre den konstruktive feedback’en vi alle trenger for å lære?

Andre temaer vi foredrar om:

Eksempler på temaer i Medarbeiderkoden:

 • Hva skaper tilhørighet, hva er grunnmuren i oss, hva verdsetter vi? Hva slags kultur vil vi ha?
 • Hvorfor gjør vi det vi gjør?
 • MAT-praten: Mestring, Autonomi og Tilhørighet
 • Inspirasjon og refleksjon rundt endring(er)
 • Hvierdan skape fokus på de mest relevante ferdighetene (i et utviklingsperspektiv)
 • Hva vil vi ha mer av og hvordan får vi til nettopp det?
 • Hva bidrar til den sunne veksten, hvordan havner vi i den gode vekstsonen?
 • Dialogen som fremmer. Hvem trenger vi å ha med oss for å lykkes?
 • Nysgjerrighet og musikalitet, musikalsk kommunikasjon
 • Hvordan og hvorfor ledere og medarbeidere må dele lederskapet
 • Kraftfulle spørsmål og aktiv lytting, om HELP-metoden og lytteteknikken LARS

 Hvordan skape god dialog?

Tilstedeværelse, interesse/nysgjerrighet og med-ansvarlighet (accountability). Hvordan designe gjensidig berikende allianser?

Rune Semundseth er kjent for sine inspirerende, morsomme og aktiviserende foredrag og workshops om arbeidsglede, mestring, nyskaping, stolthet innenfor ledelsesfilosofiene knyttet selvledelse og medarbeiderskap. Ring og bestill på tlf. 90 74 98 64.

Rune formidles også via Kjentfolk, Foredragsholder, Talerlisten og Norsk Foredragsformidling

Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av 11 bøker som til sammen har solgt over 60 000 eksemplarer. Sist medgründer i selskapet businessmastering AS, som tilbyr ledende verktøy og –metoder for lederskap og målstyring/selvledelse, ikke minst bøkene og metodene «Medarbeiderkoden» og «Kulturkoden». Med faglig bakgrunn som Sivilmarkedsfører har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS. Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike foredrag & workshops, og bærer tittelen «Tankevekker» som foredragsholder og fasilitator.

«Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå våre mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull."»
- Else Becher, Lederne 

«Rune Semundseth satte ”All time high” med score 6,83 av 7.0 mulige med sitt engasjerende og spennende foredrag om Medarbeiderkoden i regi av Lederforum Follo – et oppsiktsvekkende godt resultat som fortjener en spesiell omtale og ros. (...) Rune begeistrer, og har en fortellerteknikk som er unik, hvor alvor og latter går hånd i hånd. Han er en mester i å bruke sine egne opplevelser i hverdagen som metaforer i sin argumentasjon». 
- Rune Hansen, daglig leder, Linkt AS

«Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått etter lederkurset i forrige uke er på utrolige 9,3! Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle, og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre». 
- Maria Ulla, HR-direktør, SG Finans

De vanligste temaene for oss i businessmastering-miljøet er :

Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

– hva slags ledelse skaper et godt mestringsklima?

– Hva er det som driver oss? Plattform-pillarene som bidrar til høy indre motivasjon

– Hvordan tydelige verdier, normer (spilleregler) og artefakter skaper mindre rom for antakelser

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– hva slags ledelse skaper den virksomhetskulturen du ønsker deg?

– hvordan kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner som en vei til høyere LIVSKVALITET for den enkelte.

– hva betyr empatisk lytting for deg og din virksomhet? Hvordan knekke lyttekoden?

«If I could only give three words of advice, they would be, «tell the truth.» If I got three more words, I’d add: «All the time»

– Randy Pausch, forfatter av «The last lecture» og foredragsholder