Kulturanalyse på norsk

15. september lanserer businessMastering kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold.

15 september

Å bygge en bevisst og sterk tillitskultur er viktigere enn noensinne

Den 15. september kl. 1400 – kl. 1600 lanserer businessMastering kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold.

Påmelding

For å forstå og implementere ønsket kultur trenger vi i første omgang å analysere eksisterende kultur gjennom en 0-punktsanalyse. I vårt opplegg med kulturkompass og syvfaktormodellen analyserer vi i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt, verdibevissthet og tre andre faktorer. Dernest etableres smarte puls-løsninger for å følge opp og realisere viktige funn fra de skreddersydde analysene, både kvalitative og kvantitative.

Vi gleder oss til å presentere deg for disse nyvinningene onsdag 15. september kl. 1400-1600 i våre lokaler i Karl Johans gate 16. Hjertelig velkommen til å bli kjent med våre nyvinninger – som trolig er viktigere for norske arbeidsplasser enn noensinne.

Velkommen!