Kulturanalyse på norsk

6. januar gir vi deg en anledning i dypdykk i det vi presist kaller kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold. Primært for ledere og HR.

15 september

Å bygge en bevisst og sterk tillitskultur er viktigere enn noensinne

6. januar kl. 1200 – kl. 1600 kan du sette deg inn i businessMastering kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold. Lunsj og mingling fra kl. 1130.

Pris NOK 1800,-

Påmelding:

For å forstå og implementere ønsket kultur trenger vi i første omgang å analysere eksisterende kultur gjennom en 0-punktsanalyse. I vårt opplegg med kulturkompass og syvfaktormodellen analyserer vi i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt, verdibevissthet og tre andre faktorer. Dernest etableres smarte puls-løsninger for å følge opp og realisere viktige funn fra de skreddersydde analysene, både kvalitative og kvantitative.

Vi gleder oss til å presentere deg for disse nyvinningene 6. januar kl. 1200-1600 i våre lokaler i Karl Johans gate 16. Hjertelig velkommen til å bli kjent med våre nyvinninger – som trolig er viktigere for norske arbeidsplasser enn noensinne.

Velkommen!