Ferdighetskontrakten

/ / Ferdighetskontrakten

Ferdighetskontrakten – et verktøy for bevisstgjøring og bedre presisjon i kompetanseutviklingen

Noen av de viktigste faktorene for ferdighetsutvikling er

  • refleksjonsevne,
  • åpenhet og
  • læringsholdning

Det gir endringskraft og vil gjøre oss mer fokuserte på utvikling av nøkkelferdigheter.

Ferdighetskontrakten er en avtale mellom leder og medarbeider som beskriver hvilke ferdigheter som er viktigst å beherske og videreutvikle i en rolle.

At leder og medarbeider er SAM-STEMT mhp. hvilke ferdigheter som er viktigst, er en helt grunnleggende øvelse for relasjonen – en grunnleggende øvelse for å utvikle rett kompetanse.

Dette er prosessen som skaper denne tydeligheten:

1) Medarbeider definerer de 5 viktigste ferdigheter i rollen
2) Leder definerer de 5 viktigste ferdigheter i medarbeiderens rolle
3) Medarbeider og leder definerer de 5 viktigste ferdigheter i rollen sammen (blir sam-stemt)
4) Medarbeider og leder definerer en til slutt en stk. ferdighet for spesiell fokus inneværende kvartal

En ferdighet er beslektet med evner, kunnskaper, erfaring eller egenskaper, og alle disse ordene kan samles i ordet kompetanse. Det er ikke noe klart skille mellom disse fem ordene, og vi foretrekker ordet ferdigheter med hensyn på å identifisere de faktorene som må trenes for å kunne fylle en rolle i arbeidslivet. Her finnes ingen klar fasit på hva som er de viktigste ferdighetene, men vi kommer nærmere ved at leder og emdarbeider reflekterer rundt dette, og dernest anstrenger seg litt i å definere de 5 viktigste ferdighetene i rollen – sammen for sam-stemthet!

Vi kan skille mellom harde ferdigheter og myke ferdigheter.

De harde ferdighetene knyttes til de faktiske arbeidsoppgavene, eksempelvis vil det for en saksbehandler være helt avgjørende å kunne bruke et system. Analytiske evner, samt lese- og «scanne»-ferdigheter, vil også være avgjørende.

For en programmerer vil evne til å tenke objektorientert, og å kunne dokumentere kode, være avgjørende.

De myke ferdighetene handler mer om sosial-kompetanser som empati, innlevelse, nysgjerrighet, ærlighet, integritet, interesse i å hele tiden utvikle seg (læringsholdning) og ikke minst lagspill og samarbeidsevner. Det er også verdt å skule til signaturstyrker som det å være lojal, hjelpsom, humoristisk, anerkjennende og optimistisk når vi skal på jakt etter gode ferdigheter. Her finnes mange kilder til å definere de myke ferdighetene.

For en leder vil evne til retorikk, feedback, pedagogikk og tydelighet i rammer og (handlings-)rom være vesentlig. Evner til å coache, lytte og veilede vil også være svært grunnleggende ferdigheter.

Som sagt: Tenk selv og finn de ferdighetene som du anser som viktigst for å fylle din rolle, og vel så det!

Ferdighetskontrakt
Ferdighetskontrakten, et verktøy for bevisstgjøring, et verktøy for bedre presisjon i kompetanseutviklingen
2 klatrere