Rådgiver

Asle Sjørbotten

415 31 710

asle@businessmastering.no

Asle er rådgiver, ledertrener og foredragsholder i businessMastering as. Han har vært leder og partner for ulike IT-selskaper i over 30 år og har som adm.dir. alltid titulert seg selv som kulturarbeider. Fokus har vært på å utvikle den aller beste kulturen hvor folk opplever mening, mestring og spillerom. Hans overbevisning er at medarbeidere i en slik kultur skaper lange og verdiøkende kunderelasjoner og gode resultater for selskapet.

Hans tro på en helhetlig kultur som tenner den indre motivasjonen hos medarbeiderne gjennomsyrer hans budskap. Motiverte medarbeidere som jobber godt sammen er drivkraften til organisasjonen der VI må komme foran JEG.

Med en slik filosofi har Asle ledet flere selskaper til topps på kritiske områder som kundetilfredshet, salg og medarbeidertilfredshet. Han har også mottatt lederskapspriser.

Asle har bakgrunn fra Sjøforsvaret og har sin lederutdanning fra Sjøkrigsskolen i Bergen. Han har hatt ulike lederstillinger innen økonomi, salg, innkjøp, kontrahering og konsulentvirksomhet. Fremfor alt har han vært daglig leder, i tillegg til bred erfaring fra styrearbeid i små og store virksomheter.

Løsningsorientert, målbevisst og inkluderende er betegnelser han føler seg hjemme i.
Han startet å jobbe med oss i businessMastering 2. januar 2023 fordi han falt for, og følte seg helt hjemme i bøkene og rammeverkene våre; Kulturkoden/kulturanalysen, Medarbeidersamtalen 2.0 og Lyttekunsten. Med fokus på meningsfulle samtaleopplegg og dypere forståelse for kultur er Asle både ledermentor og fasilitator for ledere og ledergrupper.

Du finner Asle sin CV her.

Handlekurv