Rådgiver

Rune Wictorsen

90 19 96 94

runew@businessmastering.no

Rune jobber som forretningsutvikler og konsulent hos businessMastering, og begynte hos oss i april i 2024.

Han har gjennom karrieren opparbeidet betydelig erfaring innen ledelse, spesielt salgsledelse. Med praktisk erfaring og konsekvent gode resultater, har Rune vært med på å bygge opp forretning både i store internasjonale virksomheter og norske start-ups. 

Han ledet blant annet Gartner i Skandinavia/Norden fra 15 til 140 selgere i perioden 2006 til 2020, og utviklet nye kunder for konsulentfirmaet Fjeldstad & Partners fra 2022 til 2024. Han har også nordisk leder erfaring fra programvareselskapet Salesforce, hvor han sammen med sitt team blant annet hadde ansvaret for å lage en nordisk vekstplan for perioden 2020 til 2026. 

Rune har i alle år lagt vekt på å skape en god kultur, hvor alle er inkludert, blir sett og hørt. Et godt eksempel på det er at Rune har vært veldig opptatt av å finne balansen mellom optimale økonomiske resultater og engasjement og tilhørighet blant ansatte. Å skape en god salgskultur hvor flest mulig lykkes og som støtter strategien og resultatkrav har således vært et viktig fokus. 

Rune har holdt leder- og salgsrelaterte workshops både internt og for kunder gjennom mange år, og trives veldig godt som sparrings-/diskusjonspartner for salgsledere og forretningsutviklere. Runes målsetning er alltid å engasjere deltakerne ved å levere praktisk og relevant innhold, med konkrete læringspunkter som umiddelbart kan anvendes i jobbhverdagen. 

Runes personlige verdier synes i hverdagen, og i sitt arbeid med kunder:

Integritet: Pålitelighet og tillit er viktig – å gjøre det jeg sier jeg skal gjøre
Inkludering: Å se, høre og respektere alle, gjøre mitt til at alle føler seg velkomne og trives
Inspirasjon: En kilde til inspirasjon og entusiasme på en genuin måte
Nysgjerrig: Å lære går aldri av moten, og gode spørsmål er gode verktøy
Vekst: Vekst er grunnlaget for personlig og bedriftsmessig suksess

Runes spesialområder er hentet fra egen erfaring, og viktigheten av å lykkes over tid, både i oppgang og når markedet er mer utfordrende. Alle kan være gode i medvind, men hvor god er du når vinden snur? Markedet i Norge har vist en svært positiv trend de siste årene. Det har vært stor etterspørsel etter tjenester, og mange bedrifter har hatt nok med å håndtere forespørsler og anbud. Flere av disse bedriftene erfarer i dag at antall forespørsler har flatet ut, og har utfordringer med å skifte fokus til en mer oppsøkende tilnærming til markedet. Er det noe din bedrift føler på? Er salgskulturen sterk nok til å håndtere motgang, og støtter den virkelig opp under strategien som er satt? Har du en felles salgsprosess som sikrer varig suksess? Får du med deg teamet på de litt vanskelige beslutningene og endringene? Alle vil med rette hevde at relasjoner i salg er viktige, men hvordan vet du egentlig at du har gode relasjoner med f.eks. ledere hos kunden? 

Salgskultur. Hvordan etablere en salgskultur som støtter strategien?
Salgsprosess. Hvordan bygge en systematisk tilnærming for varige resultater?
Kommunikasjon. Hvordan få frem budskapet effektivt med 4MAT®-metoden?
Relasjoner. Hvordan bygge, og vite at du har gode relasjoner med ledere?
Endring: Hvordan håndtere å gå fra mottak til proaktivt og oppsøkende salg?
Handlekurv