Skip links

Pulse Motivation

Verktøyet Pulse Motivasjon – Relasjon

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess. Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal. Dette sikrer at leder og medarbeider er tett på viktige arbeidslivsfaktorer, og således kan jobbe smart og moderne med utvikling og løpende prioriteringer.

Du fyller ut 25-30 spørsmål. Disse deles med nærmeste leder automatisk, slik at leder og medarbeider i samarbeid kan jobbe der vi ser negative avvik eller trender.

Pulse registrering

I dashboardet i businessmastering toolkit kan du følge med på virksomhetens puls-baromteter som viser gjennomsnittstallet for alle som har fylt ut Pulse i siste kvartal.

Vi anbefaler kvartalsvis puls, og gjerne også en litt større årlig medarbeiderundersøkelse.

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

BusinessMastering bistår med hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale.

Du vil også få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført medarbeidersamtalen.

Se våre modulpriser

kr 750 / år pr bruker

Appraisal Manager

kr 380 / år pr bruker

Culture Manager

kr 150 / år pr bruker

Pulse Motivation

Kulturkoden, lytter, lytte, aktiv lytting, god lytter

Noe du lurer på?
Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha. Fyll gjerne ut skjemaet på vår kontaktside.