Verktøy og prosess

Medarbeidersamtalen 2.0 – verktøy og prosess

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging.

Gjennom en analyse og to workshops (WS1 og WS2) løfter vi dette viktige leder- og medarbeiderverktøyet til et betydelig høyere nivå. Sålangt har dette vært gjennomført på et for lavt nivå.

Medarbeidersamtalen er trolig det mest forsømte instrumentet, eller verktøyet, i norsk arbeidsliv i nyere tid. I Medarbeidersamtalen 2.0 jobber vi med å styrke effekten av dette verktøyet.

En av nyhetene i Medarbeidersamtalen 2.0 er at vi gir betydelig mer fokus til hva som virkelig betyr noe.
Vi gjennomfører bl.a. en MAT-prat, med fokus på indre motivasjon, helst gående, helst ute, ca. en halvtime. Resten av samtalen gjennomføres i møterom.

MAT-prat for fokus på indre motivasjon

MAT-prat for fokus på indre motivasjon

For å få til en profesjonell løsning, anbefaler vi våre kunder tre grunnleggende øvelser:

  • Analyse av dagens situasjon, inkl. rådgivende rapport for å implementere det som fungerer optimalt
  • Workshop 1 (WS1) med fokus på forankring og forståelse. Vi setter oss tydelige mål og går på skattejakt etter de viktigste og mest kraftfulle spørsmålene, de som passer i egen kontekst.
  • Workshop 2 (WS2) med fokus på samtaletrening og tilpasset ledelse.
Medarbeidersamtalen 2.0 – prosessen Anbefalt prosess for å modernisere medarbeidersamtalen
Anbefalt prosess for å modernisere medarbeidersamtalen

Sålangt har vi bidratt i mer enn 300 norske virksomheter, små og store. Hver eneste en av disse virksomhetene hadde i utgangspunktet implementert dette arbeidet med helt fundamentale feil eller mangler. De vanligste feilene kan knyttes til manglende forankring eller forståelse. Alle ledergrupper vi har jobbet med har til felles at de (hittil) ikke hadde skapt verktøyet sammen. Alle ledergrupper hadde enten funnet et skjema på nett eller fått utlevert et skjema fra HR. Begge deler er grunnleggende uheldig. Det er en fatal start på et så viktig arbeid.

Å forankre forståelsen av viktighet er en grunnleggende øvelse. Dernest trengs forståelse for hvordan prosessene kan moderniseres og hvordan smarte IT-verktøy kan bidra til både bedre forberedelser (planlagt agenda) og bedre oppfølging.

Medarbeidersamtalen 2.0 skisse lysnet
Medarbeidersamtalen 2.0
Handlekurv