Vilkår og personvernserklæring for Businessmastering toolkit, medarbeiderkoden toolkit samt AppMan-app

INNLEDNING:
Les disse vilkår og erklæringer nøye. Ved å bruke våre nettsteder, godkjenner du disse vilkår og erklæringer.
Businessmastering AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkår med 30 dagers varsel.

DEFINISJONER:
Gyldighetsområde: Disse vilkår og erklæring gjelder Businessmastering- og Medarbeiderkoden toolkit samt «Businessmastering AppMan» Android- og iOS-app. Våre øvrige systemer har egne vilkår og betingelser.

Behandlingsansvarlig: «Din virksomhet/bedrift», dvs den virksomheten som har kjøpt lisens for bruk av denne tjenesten.

Databehandler: Businessmastering AS

Bruker: Den enkelte bruker av de tjenester definert under gyldighetsområde.

PERSONVERNERKLÆRING:
Vi, databehandler, lagrer ikke noen personopplysninger om deg i dette gyldighetsområdet utover besøkslogg (IP) og den korrespondanse du måtte ha med oss, f eks. via skjemaer eller e-postkorrespondanser.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å følge lovpålagte personvernsregler for de personopplysninger som behandlingsansvarlig eller bruker måtte legge inn i systemet, samt at databehandlingen er formålstjenlig.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere de tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål.

Vi behandler personopplysninger på en ansvarlig måte og har avvikssystem i tilfelle avvik.

Personopplysningene vil bli lagret inntil behandlingsansvarlig ber om at disse blir slettet eller behandlingsansvarlig avslutter kundeforholdet til Businessmastering AS.

Det er kun ansatte hos Businessmastering AS som har tilgang til opplysningene som Businessmastering lagrer om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig. Disse opplysningene utleveres ikke til tredjepart.

Businessmastering AS vil bistå behandlingsansvarlig ved ønske om sletting, eller utlevering, av personopplysninger. Dersom bruker ønsker utlevert lagrede personopplysninger, eller ønsker å bli slettet, skal vedkommende henvende seg om dette til behandlingsansvarlig som igjen vil henvende seg til databehandler.

ANSVARSBEGRENSNING:
Du kan kun bruke dette nettstedet dersom du er enig at Businessmastering som innholdsleverandør, og eventuelle tredjeparter, ei skal holdes ansvarlig for eventuelle tap, kostnader, utgifter eller skader forbunnet med bruk av tjenesten, direkte eller indirekte.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES:
Informasjonskapsler (Cookies) benyttes på dette nettstedet til besøksstatistikk og brukersesjoner.
Tjenestene innenfor gyldighetsområdet vil ikke fungere om du blokkerer (brukersesjon-)cookies.

OPPHAVSRETT:
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettbeskyttet og tilhører Businessmastering AS. Informasjonen på denne nettsiden, inklusive men ikke begrenset til stillbilder, bevegelige bilder, lyd samt tekst og design kan ikke kopieres, reproduseres, forandres, overføres eller lagret i noen form overhodet. Å endre innholdet på våre nettsider er forbudt.

VAREMERKE:
De kjennetegn som finnes på denne nettsiden tilhører Businessmastering AS. Det er ikke tillatt å anvende Businessmasterings varemerke og kjennetegn, verken i papirform, digitalt eller i annet medium.

ØVRIG:
Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Kontakt gjerne kundesenteret for å melde eventuelle tekniske eller typografiske feil.

KONTAKTINFORMASJON:
Businessmastering AS
Hausmanns gate 21
0182 Oslo

 E-post: support@businessmastering.no
 Nettsted: https://www.businessmastering.no/
Handlekurv