Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap bidrar til at våre kunder lykkes med å realisere varige endringer av adferd.

Slik skaper vi mer læring og videreutvikling – i et tett samspill mellom businessmastering-miljøet (se partnere via «Hvem er vi» i toppmenyen) og alle våre kunder – som velger businessmastering for å mestre arbeidslivet på en bedre og bedre måte!

businessmastering™ tilbyr markedsledende konsepter for aktivt medarbeiderskap (Medarbeiderkoden) og medarbeidersamtalen (Medarbeidersamtalen 2.0). I tillegg leverer vi elementær og effektfull IT-struktur for å understøtte og styrke det tette og fruktbare samspillet mellom leder og medarbeider. businessMastering™ tilbyr også metoder som ikke forutsetter IT, og det er selvsagt fullt mulig å lage en tydelig forventningskontrakt uten bruk av teknologi. Papir kan fungere bra det også, men det kan være smart å benytte innovative og moderne verktøy i nettskyen.

businessMastering™ tilbyr svært praktiske og nyttige verktøy og metoder for smarte klima-undersøkelser, medarbeiderskap og medarbeidersamtaler. Disse tilbys som såkalt SaaS (Software as a Service).


De viktigste verktøyene i businessmastering toolkit er:

 

Relasjonelle metoder som Forventningskontrakter og makkerordninger skaper tydelighet mellom ledere og medarbeidere. Verktøyene for medarbeidersamtalen (Medarbeidersamtalen 2.0 og businessmastering toolkit) sørger for at alle ledere og medarbeidere lykkes med å følge opp medarbeidersamtalene og klimaundersøkelser.

 

 

«Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste.» – Mark Twain

 

«If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.» – Jim Rohn

«Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter» – Michael Jordan (tidl. basketball-proff)

[bm_tips_venn]