Culture Manager

/ / Culture Manager

Ta en puls på viktige kulturindikatorer

businessmastering Culture Manager tilbyr deg struktur for å kartlegge de viktigste funn fra en 0-punktanalyse.

Kulturpuls gjennomføres normalt halvårlig. I tillegg gjennomfører de fleste av våre kunder 2-4 stk. Medarbeiderpuls i året, slik at det blir totalt 4-6 stk. puls i året. Det er viktig at man ikke gjennomfører puls så ofte at folk blir lei av målinger. Derfor har vi våre erfaringer og tanker om hva som kan være en optimal frekvens for den enkelte virksomhet, og våre kunder bestemmer frekvens i samarbeid med oss. Vi tenker at det må tilpasses kontekst og ikke være en standard-frekvens. Vi tilpasser alle analyser til den enkelte virksomhets kontekst og behov.

Culture Manager bidrar altså til å gjennomføre tidsseriemålinger av de viktigste kulturindikatorene, med fokus på de som bør evalueres over tid. Hvis en virksomhet sliter med et lite godt ytringsklima, vil særlig fokus rettes mot dette området i en kulturpuls.

Etter at de viktigste temaene er definert i virksomhetens kulturpuls, er det viktig at vi får tak i viktige endringer fra kvartal til kvartal. Både Medarbeiderpuls og kulturpuls inneholder derfor funksjoner for å varsle om signifikante endringer fra puls til puls. Dette sikrer at viktige endringer blir reflektert rundt og tatt tak i. Ved positive endringer vil positiv respons være viktig. Ved negative endringer vil det være viktig å ta tak i problemene og løse disse. Slik vil god teknologi og smarte varslinger bidra til forbedringsarbeidet – på den ene siden for å ta tak i aktuelle utfordringer, og på den andre siden for å gi oppmerksomhet til det som har utviklet seg signifikant positivt (positiv-psykologi)

businessmastering™ Culture Manager hjelper deg til å konkretisere og implementere ønskede endringer gjennom bruk av smarte puls-verktøy.

I tillegg tilbys følgende funksjoner:

  • din egen forslagskasse (kulturinnspill) til forbedringer i kulturarbeidet
  • refleksjoner og innspill rundt stolthet og hva som fungerer så bra at vi må gjøre mer av nettopp det
  • kulturkompass med et rikt sett av rapporter
    • avdelingsvise
    • personlige
    • globale

«If you don’t know where you are going, every road will get you nowhere.»

– Henry A. Kissinger

«If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.»

– Jim Rohn