Dashboard

Dashboard og andre moduler

Du kan skreddersy din egen inngangsside med det som er viktigst for deg!

businessmastering toolkit inneholder en rekke moduler bl.a. prosjektrom (Project Manager (ProMan)), kompetansemodul (KnowMan), Medarbeidersamtale-konsept (AppMan), klimaundersøkelser (Pulse) og en rekke andre funksjoner.

businessmastering Dashboard er inngangsssiden til de modulene som du benytter, og som er viktigst for deg som bruker. Dette kan altså du som bruker skreddersy selv, ut fra de moduler som er tilgjengelig for deg.

Puls baromteter
Med businessmastering dashboard skreddersyr du din egen inngangsside og velger fra de moduler som din virksomhet har implementert fra businessmastering modulbibliotek.
Toolkit dashboard
Sett opp din egen startside slik du vil ha den!

De mest aktuelle modulene får en bedret synlighet, og de funksjoner som er mest betydningsfulle for deg vil derfor eksponeres som snarveier i åpningsbildet. Enjoy!

«Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter»

– Michael Jordan (tidl. basketball-proff)