Lyttekunsten

Lyttekunsten
Lyttekunsten

Lyttekunsten

kr 432,00 inkl. mva

Om hvorfor lytting er avgjørende

Burde jeg lytte mer og bedre? Hvorfor – og hvordan?

Du som behersker kunsten å lytte har de beste forutsetninger for å havne i gode, oppbyggende relasjoner og skape deg et godt liv.  En god lytter lærer mer, kan bearbeide mens andre snakker og blir klokere av sine medmenneskers og kunders perspektiver, behov, følelser og kompetanse.

Her forteller forfatteren om boken og hvorfor den er viktig: 
https://bit.ly/3ynko4F

Lyttekunsten lærer deg også hvordan du kan bli satt enda mer pris på ved å være et empatisk menneske. Alle verdsetter vi å bli lyttet ordentlig til, og tillit styrkes når du lytter godt. Det kjennes godt å få sagt det vi har på hjertet uten avbrytelser, og bli sett, forstått og anerkjent. Gode lyttere er ofte kilde til mer glede og opplevd livskvalitet – for seg selv og for andre.

Lyttekunsten er for deg som

·       vil være til stede for deg selv og for de rundt deg,

·       vil forstå de viktige effektene av lytting,

·       raskt vil lære metoder som skaper bedre og mer effektiv lytting,

·       vil – enten som leder eller medarbeider – bidra til et arbeidsmiljø med større plass til hverandre,

·       ønsker å være en del av løsningen og bidra til endring hvor flere blir lyttet til og færre føler på utenforskap eller manglende inkludering

Ved å øke din oppmerksomhet bidrar du til mer lytting og vil i tillegg bli en god rollemodell.

Virksomheter med flere gode lyttere kan oppnå gevinster som mer tillit, mer innovasjon, bedre samarbeid, bedre resultater, forbedret ytringsklima og styrket ytringseffektivitet.

Kanskje aller viktigst med god lytting: bedre psykisk helse og sterkere relasjoner både internt og eksternt.

Faktura sendes sammen med boken.

Handlekurv:

Våre bøker:

Handlekurv