Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalen 2.0

kr 333,

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert.

Nye og innovative dialogverktøy gjør at virksomheter med Medarbeidersamtalen 2.0 på laget kan gjennomføre meningsfulle medarbeidersamtaler og bryte med det konvensjonelle pliktløpet som har preget gjennomføringen i altfor mange medarbeidersamtaler så langt.

Med fokus på smarte dialogverktøy (Ferdighetskontrakt og MAT-prat) og større fokus på pedagogiske grep (10 spørsmål) er rammene for disse strategiske samtalene utvidet og innovert til noe helt annet. Resultatene siden Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert i Norge i 2016 har vært formidable. Nå er det din tur til å innovere og fornye, i din ledergjerning.

Faktura sendes, oppgi derfor fakt.adresse.

Handlekurv:

Fra gammeldags piktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Si farvel til det gamle forhøret og lær deg hvordan du kan:

forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere

forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling

få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale

Forfatter Rune Semundseth

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

Se også:

Handlekurv