Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalen 2.0

kr 349,00 inkl. mva

Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis.

Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer.

Derfor er Medarbeiderkoden selv mestringskoden – nøkkelen til mestring og aktivt medarbeiderskap!

Faktura sendes sammen med boken.

Handlekurv:

Fra gammeldags piktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Si farvel til det gamle forhøret og lær deg hvordan du kan:

forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere

forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling

få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale

Forfatter Rune Semundseth

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

Se også:

Handlekurv