SMIA – for et varmere, sunnere og smartere arbeidsliv – siden 2009 t.o.m. 2033 – 4 treff i året

Bli med i SMIA og bidra til et varmere, smartere, sunnere og mer inkluderende arbeidsliv!

Velkommen til SMIA-nettverket! Dette nettverket møtes både fysisk og på den virtuelle møteplassen som du kan klikke deg inn til via denne siden. For å få glede av nettverket må du være registrert, og vi tar forbehold om at du må godkjennes (som medlem) av en businessmastering-ansatt. Kun folk som inviterer til dialog (ikke monolog) er velkommen! I SMIA er det ROM FOR ALLE som har ROM FOR ANDRE.

SMIA står for:

Via facebook kan du bli medlem i SMIA-nettverket og møte likesinnede i en interaktiv e-møteplass. Denne møteplassen er bygget på et fundament av spennende temaer og kloke mennesker som møtes og reflekterer sammen.

Samskaping i april/mai kl. 15, om samspill og musikalitet (PRIS 333,-)

Mestring i juni, om å være sjef i eget liv (Gratis)

Inspirerende mål/verdier 24./25. august 2022, om det gode (arbeids-)livet (Pris: 8800,-)

Anerkjennelse i oktober/november, om ildsjeler og medmennesker (Gratis)

Hva er SMIA?

SMIA har i 13 år vært en møteplass for de av våre kunder og partnere som verdsetter gode refleksjonsrom. Vi trenger å dele og reflektere sammen – med likesinnede innen lederskap/medarbeiderskap/HR. Våre kvartalsvise treff har vært gjennomført på forskjellige steder, hovedsakelig ved Handelshøyskolen BI, Virke, Oscarsborg, Litteraturhuset og Strandgata 19 (HELT SENTRALT).

Årets SMIA-konferanse (halvannen dag) – I for Inspirasjon – blir arrangert 24. og 25. august. Dette er år 14 av totalt 25 år med denne SMIA-konferansen (siste arr. i august 2033). Påmeldingsinfo/-rutine for hvert arrangement er inne i SMIA-nettverket (klikk via link som er merket med gul skrift under plakaten).

SMIA-nettverket presernterer det beste fra de første 13 konferansene.

Mer info om møtene + påmelding til alle SMIA-arrangementer gjøres inne i det virtuelle SMIA-nettverket på facebook.

Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

Ambisjonen for SMIA er et varmere og smartere arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen. Når det er varmt nok i SMIA kan vi forme arbeidslivet til noe annet og bedre, det krever en viss temperatur. For å kunne få til dette trener vi lyttemuskelen, vi bruker nysgjerrigheten og fantasien, vi setter inspirerende mål, vi gir hverandre anerkjennelse. Vi skaper god refleksjon og praktiske arbeidsredskaper sammen.

Under kan du se plakater og videoer fra tidligere arrangementer:

Se SMIA – filmen under

Programmet/agenda for 2020 så slik ut, se bilde under.. Pär Johansson i Glada Hudik Teatern tok kaka, på dag 2 av konferansen, og den kaka smakte godt. Tankevekkende og tåredryppende vakkert om ledelse!

SMIA-konferansen-2020
SMIA-konferansen-2020

Slik så det ut året før:

SMIA-konferansen-2019
SMIA-konferansen-2019

SMIA-konferansen 2019

Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

I SMIA tror vi at ved å dele får vi mer!

Son Spa Hotell

I SMIA er det ROM FOR ALLE som har ROM FOR ANDRE.

Fasilitatorer i SMIA

Foredragsholder Jon Fredrik Alfsen
Jon Fredrik Alfsen, SMIA-arrangør

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat, samt at han har etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk.
Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UIO. Jon Fredrik har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap. Jon Fredrik har mye erfaring fra å kjøre kurs , programmer og prosesser knyttet til utvikling av både lederskap, og medarbeiderskap. Jon Fredrik har jobbet med design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, ledergruppeutvikling og med kurs og foredrag på ulike ledertemaer, samt omfattende erfaring fra individuell lederstøtte og coaching. Alfsen og hans kolleger lanserte boken «Endringsnøkkelen» i 2021.

Foredragsholder Rune Semundseth
Rune Semundseth, SMIA-arrangør

Rune Semundseth, Tankevekker og Struktør. Master of Marketing Science, BI/NMH 1991. Startet selskapet WebCom i 1996 og var daglig leder i selskapet i 3 år inntil det ble solgt til et børsnotert selskap i 1999. Startet selskapet Businessmastering AS med 2 andre i 2006. Workshop-fasilitator, foredragsholder, forfatter. Igangsatte stiftelsen JAZZAID i 2002 (CSR-seminar + kultur). Initiativtakeren til SMIA (2007). Jobber med leder- og medarbeiderutvikling. Fokus på selvledelse & medarbeiderskap & utviklingssamtaler. Jobber metodisk og strukturert med involvering og pedagogiske prinsipper/metoder. MedarbeiderKODEN er ett eksempel på det. Boken «Medarbeiderkoden», som ble lansert våren 2015, er blitt en bestselger og høsten 2016 ble konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 lansert. KulturKoden ble lansert i 2019.

Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

Intervju av Frode Alnæs fra 2018-konferansen:

Kavalkade fra 2018-konferansen:

Kavalkade fra 2017-konferansen:

Se SMIA-filmen fra konferansen i 2017

En kavalkade fra 2016-konferansen:

En liten kavalkade fra 2015-konferansen:

En liten kavalkade fra 2014-konferansen:

En liten kavalkade fra 2013-konferansen:

En liten kavalkade fra 2011-konferansen: