Organisasjonskultur

Artikler og kronikker som omhandler begrepet organisasjonskultur – uttrykk for felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som oppstår blant medarbeidere i en organisasjon / bedrift, også kalt bedriftskultur.

Organisasjonskultur nyter strategi til frokost

Organisasjonskultur nyter strategi til frokost

Da vi i fjor lanserte konseptet KulturKoden, slo det meg at begrepet «tøff kjærlighet», altså et annet ord for kritikk, er helt akseptert. I en tillitskultur er folkeskikk og integritet en forutsetning. Velvilje og omtanke er også viktige verdier i en virksomhets grunnmur. Godhet er for øvrig en av de syv dydene i Aurelius’ dydsetikk….