Organisasjonskultur

Organisasjonskultur er et uttrykk for felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som oppstår blant medarbeidere i en organisasjon / bedrift, også kalt bedriftskultur. Les også om «Bedre organisasjonskultur med Kulturkoden»

  • Kultur nyter strategi til frokostav Rune Semundseth31. januar 2020Jeg tror kulturer som bygges bevisst, på velvilje, kjærlige handlinger og tydelighet, skaper fremtidens mest […]
  • Hva har du på MAT-fatet i 2018?av Rune Semundseth12. januar 2018Kjenn litt på ordet virksomhetsplattform! Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet? Hva […]

Samtalebevissthet og tillitskultur
av Rune Semundseth

  1. juni 2018
    Ordet samtale kan deles i to: sam og tale. Vi skaper tillit når vi lytter […]
Handlekurv