Skip links

Miniseminar

Å bygge en bevisst og sterk tillitskultur er viktigere enn noensinne

14. november kl. 1330 – kl. 1530 kan du sette deg inn i businessMastering kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold. Du får innsikt i nye og praktiske metoder som du kan benytte innen kulturanalyse og kulturkoding. 10 plasser tilgjengelig. Kursholdere er Magnus Rynning Borander og Rune Semundseth.

Pris NOK 900,-

For å forstå og implementere ønsket kultur trenger vi i første omgang å analysere eksisterende kultur gjennom en 0-punktsanalyse. I vårt opplegg med kulturkompass og syvfaktormodellen analyserer vi i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt, verdibevissthet og tre andre faktorer. Dernest etableres konkrete kulturelementer og vi legger til rette smarte puls-løsninger for å følge opp og realisere viktige funn fra de skreddersydde analysene, både kvalitative og kvantitative.

Vi gleder oss til å presentere deg for disse nyvinningene 14. november kl. 13300-1530 i våre lokaler i Stenersgata 2 vis a’ vis Oslo City. Hjertelig velkommen til å bli kjent med metoder og konsepter innen kulturforståelse – som trolig er viktigere for norske arbeidsplasser enn noensinne.

Velkommen!

Påmeldingsskjema