Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

– fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

/kno

Medarbeidersamtale

Rune Semundseth og Hilde Glenne gir tips og råd om medarbeidersamtaler

Skråblikk

Video eksempler med skråblikk på Medarbeidersamtalen

Invervju i NRK Radio

Intervju med Rune Semundseth om medarbeidersamtalen i NRK Radio

Spørsmål og svar

10 vanlige spørsmål (FAQ) om medarbeidersamtalen

Hvordan brukes en medarbeidersamtale i bedrifter og organisasjoner?

De aller fleste virksomheter i Norge gjennomfører en medarbeidersamtale i en eller annen form.

Noen kaller det utviklingssamtale, andre kaller det strategisk samtale (hvilket det vitterlig er). Uansett navn på samtalen er det åpenbart at mange har negative assosiasjoner til ordet «medarbeidersamtale». Noen har derfor endret navnet på samtalen. Jeg tror det viktigste er å endre prosessene og innholdet i denne strategiske samtalen. Navnet er ikke det viktigste. Vi foretrekker å kalle den «medarbeidersamtale», da det finnes mange utviklingssamtaler, både strategiske og operative. «Medarbeidersamtalen» er derfor mer presist enn «utviklingssamtalen». Summen av alle strategiske og operative samtaler kan gjerne samlet kalles «medarbeidersamtalene»

En profesjonell medarbeidersamtale handler primært om medarbeideren, er definitivt lengre enn eksempelvis månedlige prestasjonssamtaler, mer systematisk og forberedt og omhandler normalt litt større temaer enn den dagligdagse/kortsiktige dialogen. Den er altså

 • planlagt (hensiktsmessige ellementer, passe stort skjema og samtidig individtilpasset opplegg),
 • utviklingsorientert (gjerne gap-analyse),
 • periodisk tilbakevendende og
 • forpliktende for både leder og medarbeider (frister og ansvar).

Viktige temaer er medarbeiders behov for faglig og personlig utvikling samt medarbeiders rolle, verdi og tilhørighet i virksomheten. Relasjonskompetanse, klima og samarbeidsforhold er også sentralt.

Strategiske medarbeidersamtaler, foruten medarbeidersamtalen, kan være

 • forventningskontrakten (gjensidig avklaring av forventninger mellom leder og medarbeider)
 • ferdighetskontrakten (hvilke ferdigheter er viktigst i rollen, nå og/eller fremover)
 • lønnskontrakten / lønnsavtalen

Operative medarbeidersamtaler bygger på de strategiske, og setter medarbeider og relasjon i fokus,

 • Varighet og navn på operative samtaler: Denne type samtaler kalles ofte 1:1-samtaler eller prestasjonssamtaler, varer 45-60 minutter.
 • Frekvens: gjerne en gang i måneden (eler en gang i kvartalet),
 • Hvordan: arrangeres gjerne av type «Walk&Talk», tilsvarende MAT-praten.
 • Innhold:
  • Kort intro : «Status akkurat nå» / «Top of mind» (jobb/privat)
  • Oppfølging milepæler og frister
  • Hva trenger du av meg for å levere?
  • Ferdigheter – følt progresjon? (basert på ferdighetskontrakt)
  • Feedback (vekst/strekk og anerkjennelse)
  • Tilbakemelding til meg som leder og til vår relasjon.
  • Hva er bra og hva kan bli enda bedre?
  • Fokus frem til neste operative samtale (1:1 eller prestasjonssamtale)

Mer om enkelte av verktøyene som benyttes i Medarbeidersamtalen 2.0:

10 tips for gode medarbeidersamtaler