Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

– fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

/kno

Boken som gir deg alt du trenger å vite for en bedre medarbeidersamtale.

Forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2.0 har jobbet med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 norske virksomheter.

Si farvel til det gamle forhøret og lær deg hvordan du kan:

  • forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere
  • forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling
  • få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale

Emner i Medarbeidersamtalen 2.0 som belyses nærmere

Kapittel 1

Om medarbeidersamtalen

Om medarbeidersamtalen før og nå, formålet og hvordan disse samtalene kan være en viktig faktor for virksomhetens utvikling og vekst.

Kapittel 2

Forankring, design av prosess og valg av temaer

Her starter vi arbeidet med å gå fra Medarbeidersamtalen 1.0 til versjon 2.0 med introduksjon av 4 nye elementer som vil skape grunnlaget for en bedre medarbeidersamtale.

Kapittel 3

Forberedelser

I virksomheter som ønsker å ta medarbeidersamtalen opp til nivå 2.0 får du nå informasjon om hvordan du som leder skal forberede deg best mulig, MEN også hva medarbeideren bør gjøre FØR medarbeidersamtalen finner sted.

Kapittel 4

Gjennomføring av samtalen

Nå får du konkrete tips og verktøy som vil gi deg et bedre grunnlag for å gjennomføre medarbeidersamtalen i versjon 2.0. Husk, en medarbeider har sine forventninger til samtalen. La oss overgå de.

Kapittel 5

Oppfølging

Å følge opp medarbeidersamtalen vil være like viktig som selve samtalen, og du vil her få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført Medarbeidersamtalen 2.0.

Omtalt i:

Finansavisen logo

– Medarbeidersamtalen, som nesten alle bedrifter gjennomfører med sine ansatte, er trolig det mest forsømte lederverktøyet i norsk næringsliv, sier Rune Semundseth, leder av bedriften Businessmastering og forfatter av Medarbeidersamtalen 2.0.

Ukeavisen ledelse

– Etter å ha sett gjennom 500 skjemaer for medarbeidersamtaler hos bedrifter, kan Semundseth fastslå at ingen av dem inneholder noe om tilhørighet.

«Derfor bok» om Medarbeidersamtalen 2.0

Rune Semundseth i Ukeavisen Ledelse i spalten Derfor Bok

Navn: Rune Semundseth
Alder: 52
Yrke: Lederutvikler
Utdannelse: Master in Marketing Science
Bosted: Drøbak
Aktuell med boken: Medarbeidersamtalen 2.0
Forlag: Fagbokforlaget
Antall sider: 149

Hvorfor har du/dere skrevet denne boken?

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert i Norge, kanskje det mest forsømte
lederverktøyet i Norge.

Hva er de viktigste poengene i boken?

Det er på tide å innovere det pliktløpet som medarbeidersamtaler har vært hittil. Nye og innovative dialogverktøy gjør at virksomheter med Medarbeidersamtalen 2.0 på laget kan gjennomføre meningsfulle medarbeidersamtaler og bryte med det konvensjonelle pliktløpet som har preget gjennomføringen i altfor mange medarbeidersamtaler så langt. Med fokus på smarte dialogverktøy (Ferdighetskontrakt og Forventningskontrakt) samt mer fokus på hva som egentlig motiverer (MAT-prat / indre motivasjon) og større fokus på pedagogiske grep (10 spørsmål) er rammene for disse strategiske samtalene utvidet og innovert til noe helt annet.

Er det noe nye synspunkter eller teorier som presenteres?

Ja, boken bygger på myndiggjøring og ansvarliggjøring og inspirerer til at medarbeider i mye større grad bidrar til agendaen. Leder legger til sine agendapunkter og spesialtilpassede spørsmål. Tilpasset ledelse er et
nøkkelord her.

Hva vil du oppnå med boken (ut over det at så mange som mulig leser den)?

Jeg ønsker at samtalene skal være tilpasset den enkelte, ja mennesket nært. Det innebærer at ledere bør anstrenge seg i å finne de spørsmål og temaer som er viktigst for den enkelte. Da blir medarbeidere takknemlige, når
leder brys seg litt ekstra og tilpasser agendaen.

Hvem er målgruppen?

Ledere.

Kan du gi oss navn på tre personer du håper leser boken?

Min kommende kjæreste, min neste kunde og en som har fått boken anbefalt.

Hvor mange bøker leser du i året – og hva slags?

15-20 bøker, 70% faglitteratur, 30 % annet.

Fører sosiale medier til at det blir mindre tid til å lese bøker?

Ja, må nok innrømme det. Bør kanskje lese en bok om digital detox.

Kan du anbefale en fagbok du ikke har skrevet selv?

Den gode samtalen av filosof Helge Svare.

Finnes det en roman du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde.

Finnes det en bok du vil anbefale spesielt til politikere og/eller ledere?

Ja, en av bøkene over

Vil papirboken stå like sterkt om ti år som i dag?

Tvilsomt.

Hva liker du å gjøre på fritiden – utenom å lese?

Høre på musikk, kulturopplevelser med venner og spille fotball

Fritt valg på øverste hylle, uavhengig av tid og geografi: Hvilken forfatter kunne du tenkt deg å ha en lang og god lunsjprat med?

Knut Hamsun.

Du har en rose og en kaktus -er det noen forfattere du vil dele de ut til?

Deler gjerne ut en rose til Henrik Syse.

Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

– fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

/kno