Skip links

Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalen

Moderne medarbeidersamtaler

Noen leder- og medarbeiderverktøy er viktigere enn andre. Medarbeidersamtalen er et slikt verktøy. Til tross for viktighet har dette verktøyet blitt misforstått og dårlig håndtert i Norge, kanskje det mest forsømte lederverktøyet i Norge. BusinessMastering bistår med hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme og noe å bidra med.

Medarbeidersamtalen 2.0 skisse lysnet
Verktøy
Appraisal Manager

Oppfølging av medarbeidersamtalen

Appraisal Manager sikrer at alle avtaler blir holdt i oppfølgingen av samtalene. Resultatet blir mer motiverte medarbeidere – som får den oppmerksomheten de fortjener og trenger. Verktøyet gir oversikt over hva som gjenstår hos hvem og når. Dette er svært nyttig (faktisk helt avgjørende) når vi skal sikre oppfølging av definerte mål og tiltak.

nettsky-applikasjon for både forberedelser og oppfølging av medarbeidersamtalen

Verktøy

Pulse Motivation - Relasjon

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess. Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal. Dette sikrer at leder og medarbeider er tett på viktige arbeidslivsfaktorer, og således kan jobbe smart og moderne med utvikling og løpende prioriteringer.

De ansatte fyller ut 25-30 spørsmål

Disse deles med nærmeste leder automatisk, slik at leder og medarbeider i samarbeid kan jobbe der vi ser negative avvik eller trender

Puls baromteter
Verktøy
Skreddersy din egen inngangsside med

Dashboard og andre moduler

BusinessMastering Toolkit inneholder en rekke moduler bl.a. prosjektrom (Project Manager (ProMan)), kompetansemodul (KnowMan), Medarbeidersamtale-konsept (AppMan), klimaundersøkelser (Pulse) og en rekke andre funksjoner.

BusinessMastering Dashboard er inngangsssiden til de modulene som du benytter, og som er viktigst for deg som bruker

Dashboardet kan altså du som bruker skreddersy selv, ut fra de moduler som er tilgjengelig for deg

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

BusinessMastering bistår med hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale.

Du vil også få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført medarbeidersamtalen.

Verktøy

Workshops

Verktøy

Workshops