Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Medarbeiderkoden

M

Medarbeiderkoden for aktivt medarbeiderskap

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden består av 2 deler:

 • en metode og
 • en verktøykasse

Metoden, en slags grønn tråd i alt vi gjør for å utfordre, myndiggjøre og støtte medarbeideren, har en logisk rekkefølge. Medarbeiderkoden inneholder en 3-lags-modell – med en plattform i bunn og med forløsende dialog på nivå 3 i metoden. Dialogen skal bidra til å fremme nye muligheter i vekstsonen.

Metoden består av 3 nivåer i en logisk struktur:

 1. Kode/Re-kode Plattformen (grunnmuren)
  • Kjenn deg selv og ditt utgangspunkt
  • Kjenn din virksomhet og virksomhetens utgangspunkt

   

 2. Kode/Re-kode Vekstsonen: Neste skritt i læring, mestring og mening!
  • Vi erkjenner nåsituasjon og definerer ønsket situasjon (gap-analyse)
  • Vi definerer tiltak for å tette gapet

   

 3. Kode/Re-kode Dialogen: Dialogen som fremmer; støtter og utfordrer
  • Med-ansvarlighet, heie på, støtte, utfordre og sekundere
  • Realisering; å sette forløsende refleksjon/dialog i system

   

Verktöykassa

Verktöykassa

Lederen og medarbeideren har til felles at de har grunnleggende behov for å utvikle seg, å føle seg betydningsfull, bli utfordret og oppleve mestring. Det skaper selvfølelse og selvtillit – plattformen for gode arbeidsmiljøer og gode prestasjoner! – Rune Semundseth, 2014

Verktøykassa

Verktøykassa består av en rekke refleksjoner, perspektiver, relasjonelle grep, fordypningsmateriale i endringsledelse, praktiske tips, beste praksis og ikke minst historier til ettertanke og refleksjon.
Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis. Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer. Derfor er Medarbeiderkoden selv mestringskoden – nøkkelen til mestring og aktivt medarbeiderskap!

Mer om medarbeiderskaps-metoden Medarbeiderkoden her.

Temaer (eksempler):

 • PLATTFORM-refleksjoner: Drivkrefter, verdier og «bagasje»: Hva er selskapets historier? Hva tror vi på? Hvilke verdier er vi slutter oss til? Hva betyr tilhørighet? Hva skaper tilhørighet? Hva er min historie? Hva forklarer hvem jeg er? Hva tror jeg på? Hva er viktigst for meg? Hva er mine vaner, uvaner og trossystemer?
 • PLATTFORM-refleksjoner: Hva skaper SELVTILLIT? Hva skaper SELVFØLELSE?
 • PLATTFORM-refleksjoner:Selvinnsikt – Kjenn deg selv, og ta ansvar for egen utvikling og ene prestasjoner!.
 • PLATTFORM FOR MESTRING: Lederskap og Medarbeiderskap trenger hverandre! Medarbeiderskap og eierskap henger tett sammen, og Medarbeiderkoden tilbyr mestringskoden til vellykket ansvarliggjøring og myndiggjøring!
 • MESTRING og gap-tetting: Ta ansvar! Ta fatt!: Hvordan gå fra å være TAFATT til å ta fatt? Hvorfor vente på andre, f.eks. ledelsen, når du kan ta fatt selv! Hvor finner jeg næring til ny læring? Kontrastlister og andre verktøy/metoder for å finne gap og utviklingsmuligheter. Hvordan tette gapet?
 • MESTRING og gap-tetting: Positiv-psykologien – Forsterke det som er bra! Hva er mine styrker og hvordan kan jeg utnytte disse sterkere.
 • DIALOG-refleksjoner: Samtalepartnere og støttespillere – Hvem er mine medspillere? Hvem er mine veivisere og mine samtalepartnere for å få til det jeg vil?
 • DIALOG-refleksjoner: HELP Coaching og Mentoring – HELP-metoden er en kraftfull metode for dypere coaching, med ekstra fokus på EIERSKAP, altså det som gir effekt! (GROW 2.0). Fokus på det som betyr noe, og hvorfor det er viktig å oppnå.

Se video-presentasjon her om endringer.

 

Lederne 2-dagers-kurs i Medarbeiderkoden

Lederne 2-dagers-kurs i Medarbeiderkoden

Hvordan ser så en medarbeiderskaps-workshop ut, og hvilke temaer er vanligvis med?
Svar: Klikk på Lederne-logoen for å se hvordan en agenda for 2 dager vanligvis ser ut i deres variant av Medarbeiderkoden!

Hva sier så kundene?

Denne hyggelige meldingen kom spontant fra en kjær kunde etter en workshop der vi benyttet Medarbeiderkoden som struktur i workshop’en, og for veien videre:

John Nielsen

John Nielsen

Hei Rune!

Jeg er oppriktig imponert over hvordan du og Einar Wergeland Jenssen fasiliterte forrige workshop. Dere var grundig forberedt og koblingen mellom verdigrunnlag og mestring/endringsledelse var meget bra. MedarbeiderKODEN er en metodikk som er veldig relevant og nyttig hos oss. Praktisk anvendelig, veldig konkret og bra! Takk!

 

Vennlig hilsen
John A. Nielsen | Adm Dir. | Buksér og Berging AS

Hei Rune,

Håper du har hatt en fin og avslappende helg!

Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått etter lederkurset i forrige uke er på utrolige 9,3!

Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre.

Da håper jeg du klarer å nyte alle gode tilbakemeldinger – de fortjener du virkelig! 

Ha en strålende uke!

Hilsen
Maria Ulla

HR-direktør
SG Finans

 

Dernest fra Bravida:

«Vi i Bravida Norge, avdeling Stavanger er veldig fornøyd med systemet for medarbeidersamtaler (Appraisal Manager). Det er et supert system for å gjennomføre og følge opp våre medarbeidere. Ting blir satt i system og tiltak blir lettere å utføre for begge parter. Vi har også hatt Tove Reidun til å avholde stressmestringskurs for oss som jobber i ledergruppen. Hun er en fantastisk inspirerende og flink kursholder og vi har lært mange gode teknikker som vi tar med oss videre. Vi har vært innom mange forskjellige tema som har med stress å gjøre og det er interessant å oppleve hvordan alt henger sammen, for eksempel med hvile/søvn, følelser, fritid osv. – altså helhet»

 

Montørene våre har også fått lov å bruke Tove Reidun’s coaching med bra resultater. Så vi er veldig fornøyd med det Businessmastering kan tilby oss.

 

Med fornøyd hilsen Karin Ørsland, Servicekoordinator, Bravida Norge

 

Dernest en positiv hilsen fra IT-bransjen:

«Vi brukte Rune på vårt årlige Kick Off for 250 ansatte. Dette er den viktigste møteplassen for alle ansatte i Software Innovation. Rune klarte å engasjere på en strålende måte. Han gjorde det ved å sette seg grundig inn i våre målsetninger og verdier, og tilpasset foredraget til det. På den måten ble dette noe mer enn et vanlig inspirasjonsforedrag. det ble også en samling konkrete refleksjoner som hver enkelt tok med seg tilbake i hverdagen, noe som har gitt konkrete effekter. Vi engasjerer gjerne Rune igjen!

 

– Torstein Harildstad, CEO Software Innovation.

Hei Rune og takk for sist. Jeg vil takke for et flott innlegg; responsen har vært formidabel.
Håper vi ses om ikke for lenge.

 

mvh Rene Ivan Hegge, Forsvarsbygg

En hyggelig melding fra reiselivsbransjen:

Jeg takker så mye igjen for fantastisk inspirasjon.

 

Med vennlig hilsen / Best Regards
Edwin Fjeldtvedt | Team Leader Key Account Management
VIA Egencia Stavanger | An Expedia Inc. Company

 

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden

[/two_third]

 

[bm_tips_venn]