Hva er lyttekunst? Hvorfor er det viktig?

Nøkkelen til et virkelig godt liv ligger i gode spørsmål og den gode refleksjonen, har en forfatter en gang uttalt.

Samme forfatter hevder at det er i responsen/reaksjonen på det man hører at lyttekunsten skjer. Det er krevende å alltid lytte godt, og med oppmerksomt nærvær, respekt og dialog kommer vi lenger og dypere. Timing/musikalitet, nysgjerrighet og empati er gode medspillere. Les kronikken via lenken under og les mer om Lyttekunsten på www.lyttekunsten.no

Ledernytt: Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig?

Handlekurv