La deg inspirere

Aktuelle kronikker og leserinnlegg innenfor våre favoritt-temaer

https://www.dagensperspektiv.no/2021/de-aller-viktigste-sporsmalene-i-ledelse

Om de viktigste spørsmålene i ledelse, publisert i Dagens Perspektiv:

Debatt om verdier og kulturbygging i Dagens Næringsliv:

Rune Semundseth om verdibevisst ledelse:

https://www.dn.no/innlegg/nyttige-verdier/2-1-945079 

Tor Grennes om verdibevisst ledelse:

«Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli noe mer, da er du en god leder»

– John Quincy Adams