Verdibasert ledelse og verdibasert selvledelse

Nye tider krever nye ord, og tiden er for lengst kommet for det Dag Andersen i boka «Det 5. trinn» kallerverdi- og visjonssamfunnet. Han beskriver de ulike trinn som samfunnet går igjennom, og etter fokus på informasjon og materialisme vil mennesket naturlig ta steget videre. Her krever mennesket sin plass – ledere og medarbeidere våger å være åpne og behersker fortrolighet og kunsten å sette verdier, visjonerog mål – sammen. Vi trenger flere ledere som «ser», anerkjenner og utvikler hver enkelt.