Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Sjiraff-metoden og sjiraffspråket

By den 21 aug 2017 i Ukategorisert |

Tipset om å leve livet som en sjiraff fikk teolog og fredragsholder Sunniva Gylver fra pappaen sin – i konfirmasjonstalen.

Sjiraffen er det dyret som har det aller største hjertet av alle skapninger på denne jord (over havet).

Sjiraffen har dessuten godt overblikk pga. sin lange hals, og har beina godt plantet på jorda.

Vi bruker sjiraff-språket (non-violent comunication, utviklet av den amerikanske psykologen Marshall R. Rosenberg) når vi jobber med kundene våre, og internt i selskapet vårt. Altfor mange opplever det krevende å gi tilbakemeldinger som innebærer kritikk, og samtidig være tydelig og ærlig.

Sjiraff-metoden

Hvorfor opplever vi at det er så krevende å gi kritikk? Mange av oss opplever negative tilbakemeldinger som sårende og tar ofte kritikk personlig. Metoden vi lærer bort er enkel og den gjør disse avgjørende samtalene gjennomførbare på en fin måte, uten at noen blir såret eller krenket. Det er viktig å starte med fakta, altså det som har faktisk har skjedd. Det er forskjell på objektive og subjektive sannheter. Vi tar med oss faktiske hendelser og mønstre og kommuniserer disse i beskrivelsen av nåsituasjon. Dernest formidler vi egen følelse knyttet til situasjonen, hva som skjer med oss når denne type hendelser oppstår. Til slutt finner vi løsninger ved å formidle egne behov og ønsker for fremtiden. Resten er coaching og klart definerte tiltak, helst med tidsfrist – og oppfølging til endringen er etablert.

Mange starter, dessverre, med følelsen eller med nedsettende og/eller sårende meldinger. Det går sjelden bra.

Når vi er ute hos kunder, holder kurs eller foredrag, får vi høre at disse avgjørende, vanskelige samtalene sjelden blir gjennomført, av redsel for å såre eller fordi det er ubehagelig. Det krever noe mot, men det krever også gode samtaleverktøy. En av grunnene er trolig at disse samtalene ofte benevnes som vanskelige samtaler. Allerede der starter problemene! Vi må se på kritikk som en gave!

Det blir betydelige lettere å gi kritikk når vi har gode verktøy. Sjiraffmetoden er et slikt verktøy!