Sjiraff-metoden eller giraffe-metoden

Sjiraffen (eller giraffen) er det dyret som har det aller største hjertet av alle skapninger på denne jord.

Sjiraffen har dessuten godt overblikk med sin lange hals, og har beina godt plantet på jorda.

Vi bruker sjiraffmetoden når vi jobber med kundene våre, og internt i selskapet vårt. Altfor mange opplever det krevende å gi tilbakemeldinger som innebærer kritikk, og samtidig være tydelig og ærlig.

Hvorfor opplever vi at det er så krevende å gi kritikk? Mange av oss opplever negative tilbakemeldinger som sårende og tar ofte kritikk personlig. Metoden vi lærer bort er enkel og den gjør disse avgjørende samtalene gjennomførbare på en fin måte, uten at noen blir såret eller krenket.

Når vi er ute hos kunder, holder kurs eller foredrag, får vi høre at disse avgjørende samtalene ikke blir gjennomført, av redsel for å såre eller fordi det er ubehagelig. Det krever noe mot, men det krever også gode samtaleverktøy. En av grunnene kan være at disse samtalene ofte benevnes som vanskelige samtaler. Allerede der starter utfordringene!

Det blir betydelige lettere å gi kritikk når vi har gode verktøy. Sjiraffmetoden er et slikt verktøy!

Handlekurv